Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Karta Kredytowa:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. zmianie ulega Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A oraz Tabela Opłat i Prowizji. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty

Konto:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 września 2019 roku zmianie uległy Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla klientów indywidualnych oraz Regulamin Rachunków Bankowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Ze szczegółami wprowadzanych modyfikacji mogą się Państwo zapoznać w załączonym Wykazie. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > .

Zmiana sposobu realizowania przelewów do ZUS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady rozliczeń z ZUS

Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Uprzejmie informujemy, iż od 14.09.2019 r. ulegają zmianie Ogólne Warunki Współpracy z Klientem Firmowym („Regulamin”), Tabela Opłat i Prowizji Pakiet Citi Priority oferta dla biznesu oraz Tabela Opłat i Prowizji Pakiet Citigold oferta dla biznesu. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:


Uprzejmie informujemy, iż od 08.07.2019r. ulegają zmianie zapisy Regulaminu Udzielania Produktów Kredytowych Klientom Firmowym („Regulamin”). Tego samego dnia zmianie ulegnie także Tabela Opłat i Prowizji: Produkty Kredytowe dla Klientów Firmowych („TOiP”). Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:


Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. ulega zmianie Tabela funkcjonalności i uprawnień („Tabela”), określająca szczegółowy zakres uprawnień Reprezentantów oraz funkcji udostępnionych przez Bank w różnych kanałach dostępu do Rachunku.
Aktualny dokument dostępny jest na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:Split Payment – podstawowe informacje

1 lipca 2018 r. wejdą w życie postanowienia Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności („MPP/Split Payment”).

Dokładamy wszelkich starań, aby Bank był wsparciem przy wdrażaniu MPP/Split Payment w Państwa firmie, dlatego zgodnie z art. 7 Ustawy otworzyliśmy dla Państwa Rachunek VAT a jego numer udostępniliśmy w Citibank Online. Rachunek VAT przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przelewów przychodzących i wychodzących związanych z podatkiem VAT (zgodnie z Ustawą) z zastosowaniem MPP/Split Payment. Do 30 czerwca 2018 r. Rachunek VAT pozostanie nieaktywny i do tego czasu obciążenie lub uznanie przedmiotowego rachunku nie będzie możliwe.

Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji związanych z Rachunkiem VAT i MPP/Split Payment - Split Payment – podstawowe informacje.

Od 1 lipca 2018 r. w przypadku przelewów z wykorzystaniem funkcji importu transakcji należy korzystać z nowo ustrukturyzowanego pliku z przelewami zgodnie z logiką wskazaną w Opis funkcji „Import transakcji” - struktura oraz opis pliku importowego.STIR – podstawowe informacje

Przypominamy, iż z dniem 13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR.
Najważniejszym celem ustawy jest ograniczenie wyłudzeń skarbowych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku upublicznienia informacji o zarejestrowanych i wykreślonych podatnikach VAT.

Ustawa STIR przewiduje stopniowe przekazywanie informacji oraz uruchomienie systemu analizy w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) są zobowiązane do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR, a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków SKOK. W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Ustawa STIR przewiduje, że od 30 kwietnia 2018r. Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub SKOKów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Szef KAS może przedłużyć, w drodze postanowienia długość obowiązywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

Blokada nie może być ustanowiona na rachunkach bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń.


Karty Kredytowe

Ważne dokumenty:

Oferty Specjalne:

Konta

Oferty Specjalne:

Dokumenty archiwalne:

Inwestycje

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa:

Konta

Citi Mobile

Informacje o Banku

Kursy Walut

Przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorstwa i Korporacje

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.