Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

9 maja 2022

Pierwszy kwartał w Citi Handlowy pod znakiem mocnych wyników, wspierania klientów oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zysk netto Citi Handlowy w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 282 miliony złotych. Na jego wysokość wpływ miała zmienność na rynkach finansowych, która pozytywnie przełożyła się na wynik z działalności skarbcowej, wyższe stopy procentowe oraz wzrost wolumenów kredytowych. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, bank podjął w ostatnich miesiącach wiele działań mających na celu wsparcie klientów i pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W pierwszym kwartale, Citi Handlowy był członkiem konsorcjum udzielającego kredytu spółce Elemental Holding, liderowi branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Citi Handlowy był też partnerem firmy Netguru w strategicznej akwizycji udziałów w innowacyjnej amerykańskiej spółce technologicznej Pilot44. Bank brał udział w finansowaniu konsorcjalnym akwizycji największego w Polsce operatora sieci kablowej UPC Polska przez firmę telekomunikacyjną P4.

„Nasze znakomite wyniki to efekt bliskiej współpracy z klientami. Działamy zgodnie z przyjętą strategią, jesteśmy ważnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, wspomagamy średnie i duże firmy w rozwoju w Polsce i za granicą, wspieramy zieloną transformację oraz dostarczamy niezbędnej ekspertyzy. To przynosi efekty” - powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska. „Jednocześnie trzeba pamiętać, że w tym kwartale szczególnie skupiliśmy się na wsparciu klientów, których dotknęła wojna w Ukrainie oraz na jak najskuteczniejszej pomocy osobom, które ze względów bezpieczeństwa musiały opuścić swój kraj. Wśród nich byli też nasi ukraińscy koledzy.”

Pośród niestandardowych działań, które Citi Handlowy podjął w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie, było m.in. zwiększenie możliwości wypłaty gotówki dla klientów korporacyjnych, aby mogli oni wspierać swoich pracowników, głównie uchodźców i ich rodziny. W przyspieszonym tempie bank uruchomił konta dla 8 organizacji pozarządowych, w tym humanitarnych organizacji międzynarodowych, które dotychczas nie prowadziły swoich działań w Polsce. Citi Handlowy zniósł opłaty za przelewy do Ukrainy, uruchomił specjalną stronę internetową w języku ukraińskim z niezbędnymi informacjami dla Ukraińców a także wdrożył przyspieszoną ścieżkę otwierania przez nich kont.

Tym działaniom towarzyszyła też szeroko zakrojona pomoc uchodźcom, koordynowana przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, która obejmowała m.in. zbiórkę pieniędzy na ewakuację i pomoc ukraińskim dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe oraz pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia w Polsce dla dzieci osieroconych i z rodzin zastępczych. Jednocześnie zorganizowanych zostało kilkadziesiąt zbiórek rzeczowych, wsparcie rzeczowe dla organizacji pracujących na granicy, wolontariat kompetencyjny w polskich organizacjach humanitarnych i ponad 60 projektów wolontariackich. W pomoc na rzecz uchodźców zaangażowało się ponad 800 wolontariuszy Citi.

Działalność biznesowa banku w pierwszym kwartale 2022 roku przebiegała pod znakiem wysokiej aktywności klientów, spowodowanej częściowo przez zmienność na rynkach finansowych, co przełożyło się na rekordowe wolumeny wymiany walut zarówno w części korporacyjnej, jak i detalicznej. W pierwszym kwartale przychody banku osiągnęły poziom 836 mln zł (-11% r./r, +56% kw./kw.), dzięki wysokiemu wynikowi odsetkowemu oraz wynikowi na działalności skarbcowej. Koszty operacyjne wzrosły do 414 mln zł (+14% r./r., +46% kw./kw.), głównie ze względu na rekordowo wysoką (105 mln zł) składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

„To kolejny kwartał wzrostu wyników, pokazujący, że fundamenty naszego banku są mocne, mamy zdrowy biznes klientowski i jesteśmy na właściwej trajektorii do osiągnięcia celów finansowych określonych w strategii,” – powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

W bankowości instytucjonalnej aktywa klientowskie wzrosły we wszystkich segmentach, zgodnie z kierunkami przyjętej strategii. Łącznie, wolumeny kredytowe w pierwszym kwartale były wyższe o 14 proc. od stanu na koniec 2021 roku i 7 proc. od poziomu na koniec marca zeszłego roku. Wartość nowych kredytów (czyli nowego finansowania lub podwyższenia obecnego finansowania) udzielonych w pierwszym kwartale tego roku była czterokrotnie wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Przychody w bankowości detalicznej wzrosły 46 proc. r./r. i 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank zanotował też rekordowo wysokie salda depozytów.

Warto wspomnieć, że prestiżowy brytyjski magazyn Euromoney wyróżnił Citi Handlowy w corocznym badaniu jakości oferty bankowości prywatnej Private Banking and Wealth Management Survey. Kolejny rok z rzędu znalazł się w ścisłej czołówce banków oferujących najlepsze usługi finansowe dla polskich milionerów i ich rodzin. Oferta bankowości prywatnej Citigold Private Client znalazła się na podium w aż 14 z 17 badanych kategorii dotyczących takich obszarów jak m.in. jakość obsługi, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie majątkiem, globalna bankowość, sukcesja majątku, oferta dla klientów o aktywach powyżej 1 mln dolarów.

Dane finansowe za 1Q (r./r.):

  • Zysk netto 282 mln złotych (-30%)
  • Wskaźnik koszty/przychody 50%
  • Wskaźnik kredyty/depozyty 51%
  • Współczynnik wypłacalności (TCR) 17,8%
powrót