Witamy na Wirtualnym Seminarium:

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
omówi
Rozwój w dobie AI: Adaptacja i Innowacje.

Webinarium odbędzie się w środę, 18 września 2024 r. , godz. 19.15
Wpisane hasło jest niepoprawne. Spróbuj raz jeszcze.
Wejdź

Ważne informacje


Materiały prezentowane podczas Wirtualnego Seminarium są prezentowane jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani zachęty do składania zleceń, dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży produktów banku i papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne ekspertów biorących udział w Wirtualnych Seminariach i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Konto Osobiste Citigold i Citigold Private Client to rachunek płatniczy. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty.

Bank informuje, że Wirtualne Seminaria o tej samej lub podobnej tematyce na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.