Jak najlepiej chronić nasz dom i siebie?

Zabezpiecz swoją nieruchomość z Citi Handlowy.

Zalety

Obrazek przedstawia zrelaksowana kobiete w swoim domu

  Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie mieszkania i domu?

 • jesteśmy zabezpieczeni finansowo na wypadek poważnych strat
 • otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli nam odbudować to, co utraciliśmy
 • możemy mieszkać bardziej komfortowo, wiedząc że chroni nas ubezpieczenie

Ubezpieczenie chroni naszą nieruchomość na wypadek uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych takich jak np.pożar, zalanie, przepięcia wskutek uderzenia pioruna, silnych wiatrów, by zabezpieczyć się finansowo i zadbać o swój komfort

Obrazek przedstawia domu i ubezpieczenia

Co zyskujesz z ubezpieczeniem:

Ubezpieczenie nieruchomości chroni Cię przed skutkami niespodziewanych zdarzeń. Skorzystaj z bogatego zakresu, który obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonej nieruchomości w wyniku:

 • Ognia,
 • Uderzenia pioruna,
 • Eksplozji i Implozji,
 • Upadku statku powietrznego,
 • Uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • Silnego wiatru,
 • Powodzi,
 • Akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi Umową ubezpieczenia,
 • Zalania,
 • Gradu,
 • Lawiny,
 • Śniegu i lodu,
 • Osuwania się ziemi,
 • Zapadania się ziemi,
 • Przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna,
 • Trzęsienia ziemi.

W przypadku szkód spowodowanych działaniem silnego wiatru i gradu umowa ubezpieczenia obejmuje również upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów, budynków i innych budowli, a także ich części na przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem, że bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia był silny wiatr lub grad.

Ważne informacje

 • Ubezpieczenie nieruchomości to grupowe ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych dla kredytobiorców Banku w ramach umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Bankiem jako Ubezpieczającym, a Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: Generali TU S.A.)
 • Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych dla kredytobiorców banku dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 działa jako Ubezpieczający będący stroną umowy grupowego ubezpieczenia zawartego z Towarzystwem Ubezpieczeń Generali S.A. na rzecz klientów Banku przystępujących dobrowolnie do ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych dla kredytobiorców Banku.
 • Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.
 • Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 • Dokumenty