Zarządzanie finansami

CitiManager

CitiManager

Kompleksowa kontrola i zarządzanie programem kartowym w Firmie

CitiManager

Kompleksowa kontrola i zarządzanie programem kartowym w Firmie

CitiManager to narzędzie ułatwiające zarządzanie programem kartowym w Państwa Firmie. Rozwiązanie to pozwala na samodzielną obsługę programu kartowego. Posiadacze Kart mogą korzystać również z wersji CitiManager Mobile – aplikacji umożliwiającej sprawdzanie wydatków także podczas podróży oraz uwierzytelnianie transakcji online z użyciem danych biometrycznych Posiadacza Karty.


Najważniejsze cechy CitiManager

Łatwość i efektywność w zarządzaniu programem kartowym w Firmie
 • Platforma CitiManager udostępnia funkcjonalności w ramach dwóch obszarów:
  • Posiadacz Karty – pozwala na sprawdzenie wyciągów, aktywację karty czy podgląd PIN oraz uwierzytelnianie transakcji online z użyciem danych biometrycznych i aplikacji mobilnej
  • Administrator Programu Kartowego – bieżący podgląd wszystkich kart, limitów, profili użytkowników oraz transakcji przez nich dokonywanych (również na etapie autoryzacji)
Zwiększenie efektywności zarządzania wydatkami
 • Dzięki bogatemu systemowi raportowania analiza danych i zarządzanie wydatkami stają się łatwiejsze
Możliwość przeglądania raportów online i sprawdzania sald na koncie
 • Funkcjonalność niezbędna dla Posiadaczy Kart, którzy muszą zarządzać wydatkami Firmy z dowolnego miejsca na świecie – na swoim urządzeniu stacjonarnym lub przenośnym

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Kart Korporacyjnych.

Biuro Obsługi Kart Korporacyjnych
+48 22 692 25 52

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Dodatkowe korzyści z CitiManager

 • Bezpieczny i łatwy dostęp do systemu
 • Pełna kontrola wydatków służbowych, łatwość i efektywność w zarządzaniu wydatkami Posiadaczy Kart
 • Możliwość uwierzytelniania transakcji online z użyciem danych biometrycznych Posiadacza Karty Korporacyjnej oraz aplikacji CitiManager (ten sposób autentykacji przebiega z zastosowaniem silnego uwierzytelnienia klienta i jest wymogiem dyrektywy unijnej PSD2, która została wdrożona w Polsce ustawą o usługach płatniczych)
 • Dostęp do systemu CitiManager 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu