Zarządzanie finansami

Karta Visa Business spłacana automatycznie

Karta Visa Business spłacana automatycznie

Proste zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników i automatyzacja rozliczeń

Karta Visa Business spłacana automatycznie

Proste zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników i automatyzacja rozliczeń

Karty Visa Business spłacane automatycznie są kartami płatniczymi przeznaczonymi do pokrywania pracowniczych wydatków służbowych z odroczonym terminem spłaty. Umożliwiają dokonywanie transakcji oraz wypłatę gotówki we wszystkich placówkach akceptujących karty Visa zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz możliwości pokrywania wydatków służbowych Karta Visa Business spłacana automatycznie oferuje swoim Posiadaczom szereg dodatkowych korzyści ułatwiających podróżowanie, a także zapewniających pomoc w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń losowych. Zakres dodatkowych świadczeń i korzyści uzależniony jest od rodzaju karty. Karta jest dostępna w trzech rodzajach: Gold, Silver oraz Blue.


Najważniejsze cechy Karty Visa Business spłacanej automatycznie

Rozliczenia
 • Na bazie miesięcznej - księgowanie transakcji na rachunku Firmy odbywa się automatycznie raz w miesiącu kwotą zbiorczą lub
 • Na bazie dziennej - prowadzone jest codzienne automatyczne księgowanie transakcji w ciężar rachunku Firmy
Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Pakiet ubezpieczeń dla Posiadacza Karty: Bank oferuje szeroki pakiet bezpłatnych ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Business podczas zagranicznej podróży służbowej w przypadku:
  • opóźnienia w podróży,
  • opóźnienia bagażu,
  • wymiany dokumentów,
  • kosztów prawnych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (karty Gold i Silver).
 • Pakiet ubezpieczeń dla Firmy:
  • zwolnienie Firmy z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań za nieuprawnione użytkowanie przez pracowników Kart Visa Business spłacanych automatycznie (LWI).
Raporty elektroniczne
 • Umożliwienie monitorowania wydatków dokonywanych przy użyciu kart na bieżąco lub cyklicznie,
 • Automatyczne księgowanie wydatków służbowych dokonanych przy użyciu kart na kontach kosztowych,
 • Archiwizacja danych dotyczących wydatków dokonanych przy użyciu kart.
Dodatkowe zalety Karty Visa Business spłacanej automatycznie
 • Zmiana limitu karty przez telefon lub e-mail,
 • Pomoc przy utracie karty - możliwość szybkiego zablokowania karty,
 • Awaryjne wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty,
 • Pomoc medyczna,
 • Zniżki dla Posiadaczy Kart Visa Business w programie Citi Specials,
 • Możliwość wydania karty z własnym i unikalnym wzorem.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Doradcami CitiService.

+48 (22) 690 19 81

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści z posiadania Kart Visa Business spłacanych automatycznie:

 • Bezpieczny i łatwy dostęp do środków finansowych,
 • Wyeliminowanie zaliczek gotówkowych i ograniczenie kosztów obsługi kasowej,
 • Redukcja kosztów operacyjnych Firmy - program Citi Specials umożliwia pracownikom uzyskanie upustów przy dokonywaniu płatności Kartą Visa Business w sieciach hoteli czy restauracji współpracujących z Bankiem na terenie Polski,
 • Możliwość łatwego monitorowania wydatków służbowych i zwiększenie ich efektywności,
 • Możliwość kontaktu z zespołami Obsługi Kart Korporacyjnych – szczegóły dostępne w zakładce Strefa Klienta,
 • Usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • Pomoc przy utracie karty - możliwość szybkiego zablokowania karty lub awaryjne wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty,
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń,
 • Pomoc medyczna,
 • Wyciągi elektroniczne w formacie PDF, Excel oraz CSV

Pliki do pobrania: