Kursy walut

Firmy korzystające z systemu CitiDirect

Kursy walut

 

Powyższa tabela ma charakter informacyjny oraz zastosowanie dla dyspozycji płatniczej do 10.000 USD (lub równowartości w innych walutach). Kursy tabelowe mogą ulec zmianie w ciągu dnia.

Dla pozostałych dyspozycji płatniczych będzie miał zastosowanie kurs indywidualny, chyba że umowa lub odrębne porozumienie pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem stanowią inaczej. Kurs indywidualny w chwili wykonania przez Bank może w zależności od warunków rynkowych różnić się od kursu tabelowego. Dyspozycje płatnicze posiadacza rachunku wymagające przeliczenia walut wykonywane są według kursu walut obowiązującego w Banku w chwili wykonania przez Bank dyspozycji, a nie w chwili jej złożenia, chyba że umowa rachunku bankowego lub odrębne porozumienie pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem stanowią inaczej. Kurs tabelowy oraz kurs indywidualny uwzględnia marżę Banku.

UGW - Dotyczy Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy.

DEWIZY – stosuje się w rozliczeniach bezgotówkowych.

PIENIĄDZE – stosuje się w rozliczeniach gotówkowych (bilonu nie kupuje się).

Kursy podane w tabeli powyżej nie mają zastosowania do rozliczania transakcji dokonywanych Kartami Płatniczymi Citibank

Bank oferuje także pełną obsługę (kupno/sprzedaż dewizy) następujących walut nie ujętych w powyższej tabeli: AED, BHD, HKD, ILS, JOD, KES, KWD, KZT, MAD, MUR, MXN, NZD, OMR, PEN, QAR, SAR, SGD, THB, TND oraz umożliwia procesowanie płatności wychodzących w wielu innych (link do pełnej listy walut).

Dla dyspozycji płatniczych w powyższych walutach będzie stosowany kurs indywidualny uwzględniający marżę Banku na poziomie nie wyższym niż 3%.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem rachunku lub Dealerem walutowym.


ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI WALUTOWYCH REALIZOWANYCH KARTAMI OBCIĄŻENIOWYMI, DEBETOWYMI, PRZEDPŁACONYMI I GWARANTOWANYMI CITIBANK VISA BUSINESS

Wszystkie transakcje dokonane w walucie innej niż waluta rachunku karty są przeliczane po kursie Organizacji płatniczej Visa bezpośrednio na walutę rachunku karty.

Wysokość obciążenia związanego z realizacją transakcji walutowej można sprawdzić korzystając z kalkulatora na stronach Visa International

  • w polu „My Card Is In” wybierz walutę rozliczeniową karty Visa (PLN lub inną walutę, jeżeli Państwa karta podłączona jest do rachunku walutowego)
  • w polu „My Transaction Was In” wybierz walutę dokonania transakcji zagranicznej
  • w polu „Enter Bank Fee” wpisz wartość „5.8” stanowiącą prowizję za wykonanie transakcji walutowej
  • w polu „Date Requested” wybierz datę rozliczenia transakcji
  • wybierz przycisk „Calculate Exchange Rate” aby zobaczyć kurs VISA dla wybranej waluty