Handlowy Leasing

Oferta leasingu

Oferta leasingu

Stabilność i bezpieczeństwo finansowania inwestycji

Oferta leasingu

Stabilność i bezpieczeństwo finansowania inwestycji

Informacje o Spółce

Handlowy-Leasing Sp. z o.o. jest spółką zależną Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 1996 roku prowadzi działalność głównie w zakresie leasingu maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Do 2009 roku Spółka działała w uniwersalnym modelu biznesowym oferując swoje usługi wszystkim przedsiębiorcom. Po 2009 roku strategią Spółki stało się oferowanie usług leasingu jedynie klientom Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. Zgodnie z decyzją Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spółka ograniczyła działalność w zakresie leasingu wyłącznie do realizacji umów leasingowych zawartych do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Oznacza to, że po tej dacie Spółka nie zawiera nowych umów leasingu, a jej zadaniem jest obecnie kontynuowanie obsługi umów już istniejących z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług.

Handlowy-Leasing Sp. z o.o., jako członek jednej z największych grup kapitałowych na świecie, jaką jest Citigroup, zapewnia swoim klientom stabilność i bezpieczeństwo finansowania realizowanych przez nich inwestycji. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16 128 720,- PLN.


Władze Spółki

Zarząd Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
Maciej Krywoniuk – Prezes Zarządu
Bożena Dworakowska – Członek Zarządu
Joanna Łączyńska - Suchodolska – Członek Zarządu
Tomasz Lenart – Prokurent

Rada Nadzorcza Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
Magdalena Laskowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Urszula Lewińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Maciej Żurawek – Członek Rady Nadzorczej


Kontakt

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
Ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
REGON: 011728322
NIP: 525-10-17-489
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000057370
Kapitał zakładowy 16 128 720 zł

tel. +48 (22) 690-41-29
tel. +48 (22) 657-70-29
handlowyleasing@citi.com