Biznes bez granic

Oferta dla przedsiębiorstw

Oferta dla przedsiębiorstw

Oferta dla przedsiębiorstw

International Desk to program, w ramach którego Klienci Pionu Bankowości Przedsiębiorstw mogą liczyć na pomoc w otwarciu rachunków w zagranicznych jednostkach Citi, a potem na takie same systemy bankowe oraz podobny model i standardy obsługi, z jakich korzystają w Citi Handlowy. Dzięki temu zarządzanie finansami międzynarodowej grupy kapitałowej staje się prostsze.


Klienci zyskują:

Wsparcie operacyjne
 • Doradca bankowy jest opiekunem rachunków prowadzonych w Citi Handlowy i łącznikiem z placówkami i doradcami Citi obsługującymi zagraniczne oddziały Państwa firmy
 • Jeden system bankowości elektronicznej:
  CitiDirect umożliwia dostęp do rachunków prowadzonych przez Citi dla wszystkich Państwa spółek w Polsce i na świecie
Łatwość zarządzania finansami grupy
 • Jednolite podejście do oferty i warunków cenowych dla spółek działających w ramach grupy kapitałowej
 • Efektywne zarządzanie płynnością dzięki możliwości konsolidacji sald w większości krajów, w których jest obecne Citi
 • Raporty i prognozy Głównego Ekonomisty Citi Handlowy:
  Piotr Kalisz znajduje się w gronie 10 najlepszych ekonomistów na świecie w rankingu Bloomberg
Finansowanie działalności
 • Analiza zdolności kredytowej spółki macierzystej i spółek zależnych
 • Możliwość finansowania zagranicznych oddziałów Klientów
 • Elastyczne formy zabezpieczeń produktów kredytowych dostosowane do wymogów lokalnych
 • Szybka ścieżka kredytowa dla spółek z grupy kapitałowej