Zarządzanie finansami

Rachunek Zastrzeżony

Rachunek Zastrzeżony

Ogranicz ryzyko transakcji

Rachunek Zastrzeżony

Ogranicz ryzyko transakcji

Rachunek Zastrzeżony pozwala zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Proponowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, rozwiązanie prowadzi do zabezpieczenia transakcji pomiędzy odbiorcą a dostawcą poprzez zdeponowanie na Rachunku Zastrzeżonym odpowiedniej kwoty, która będzie przeznaczona na zapłatę za dokonaną w przyszłości transakcję.


Korzyści

 • możliwość prostego i szybkiego wdrożenia usługi – brak konieczności uzyskania w Banku limitów kredytowych,
 • poprawa wiarygodności handlowej i finansowej Klienta – szczególnie istotna w przypadku nawiązywania nowych relacji handlowych.

Najważniejsze cechy produktu

Rachunek Zastrzeżony:

 • Pozwala uzyskać zwiększone bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 • Umowa zawierana jest pomiędzy dostawcą, odbiorcą i Bankiem.
 • Rozwiązanie prowadzi do zabezpieczenia kontraktu pomiędzy odbiorcą a dostawcą poprzez deponowanie na Rachunku Zastrzeżonym odpowiedniej kwoty, która jest zapłatą za dokonaną transakcję.
 • Rozliczenie transakcji następuje na warunkach ustalonych przez strony, a wykonawcą tej umowy jest Bank.

Kiedy Rachunek Zastrzeżony ma zastosowanie?

 • gdy chcemy ograniczyć ryzyko związane z dokonywaniem transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka,
 • gdy środki przeznaczone na realizację transakcji powinny podlegać ścisłej kontroli oraz powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, uzgodnionym między stronami.

Rola Banku:

 • strażnik interesów poszczególnych stron transakcji,
 • potwierdza zdeponowanie środków i uniemożliwia ich podjęcie niezgodne z warunkami zapisanymi w umowie Rachunku Zastrzeżonego,
 • przygotowuje i dostosowuje umowę do danej transakcji,
 • zapewnia wsparcie doświadczonego zespołu dedykowanego tylko do obsługi transakcji Rachunku Zastrzeżonego.

Oprocentowanie środków na Rachunku Zastrzeżonym jest każdorazowo negocjowane z Klientem. Opłaty za otwarcie i prowadzenie Rachunku Zastrzeżonego zależą od stopnia złożoności danego rachunku i są każdorazowo negocjowane z Klientem.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zachęcamy do kontaktu.

Prosimy o pozostawienie numeru telefonu. Nasz Opiekun oddzwoni i odpowie na Państwa pytania.