title

Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2018 rok.

List prezesa

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2018 rok.

Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

> Przeczytaj list

Rentowność dywidendy:

Konsekwentne tworzenie wartości dla akcjonariuszy.

> Zobacz wiecej
Nowy system bankowości transakcyjnej - Raport finansowy 2018

Wzrost w strategicznych obszarach

Wskaźniki ROA i ROE Banku Handlowego w 2018 r. znacznie powyżej sektora bankowego.

> Zobacz wiecej

Nowa Strategia na lata
2019-2021

Realizowanie planów i marzeń Klientów dzięki cyfrowej transformacji opartej na globalnym charakterze i sile finansowej Banku.

> Zobacz wiecej
Rosnąca rola kanałów zdalnych Citi Bank Handlowy - Raport finansowy 2018

Raport niefinansowy

Biznes odpowiedzialny społecznie.

Wspieranie wzrostu i rozwoju naszych klientów oraz lokalnych społeczności jest częścią DNA naszej organizacji.

> Zobacz wiecej