title

Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2023 rok

List Prezesa

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2023 rok.

Elżbieta Czetwertyńska
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

> Przeczytaj list

Tworzenie wartości dla akcjonariuszy

 • rekordowy zysk netto
 • wzrost przychodów o 24% r./r.
 • wysoka efektywność kosztowa, wskaźnik C/I – 32%
 • kapitalizacja 13,2 mld zł (+34% r./r.)

  Zysk netto do podziału (w mln zł)

Zwrot na kapitale (ROE) dla Grupy Kapitałowej

28,6% - powyżej kosztu kapitału i wskaźnika inflacji

Mocny wzrost przychodów Bankowości Instytucjonalnej, stanowiących ponad 70% wszystkich przychodów Banku

 • wzrost przychodów w Bankowości Instytucjonalnej o 23% r./r.
 • organizacja emisji obligacji dla międzynarodowej instytucji finansowej o wartości 4,6 mld zł (+48% r./r.)
 • wysoka dynamika wzrostu wolumenu udzielonych gwarancji, akredytyw i faktoringu ~3x r./r.
 • rozwój Bankowości Cyfrowej - CitiDirect - 35 mln transakcji (+4% r./r.)

Kontynuacja wzrostu w obszarze Bankowości Detalicznej

 • rekordowa liczba najzamożniejszych klientów (Citi Private Client - CPC) - wzrost o 22% r./r.
 • wzrost depozytów klientów indywidualnych o 8% r./r.
 • wzrost wolumenów produktów inwestycyjnych o 16% r./r.
 • wzrost akwizycji kart kredytowych o 65% r./r.

Zrównoważony rozwój

Środowisko

 • realizacja strategicznego celu pozyskania 1 mld „zielonych aktywów” - blisko 400 mln zł pozyskanych w latach 2022-2023,
 • polityka kredytowa - uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych w procesach kredytowych
 • redukcja śladu węglowego z działalności własnej redukcja emisji CO₂ (zakres 1 i 2) w 2023 r. o 75% vs 2019 r. - realizacja 100% celu określonego w Strategii na lata 2022-2024
 • ogłoszenie nowego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w działalności własnej (zakres 1 i 2) do 2030 r.

Społeczność

 • kontynuacja Programu Wsparcia dla Ukrainy w celu integrowania społeczności ukraińskiej z polskim społeczeństwem, obejmującego wsparcie kobiet, przedsiębiorców, edukację oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pracowniczych - Citi Women Network, Disability Network, Citi Pride Network, działań charytatywnych oraz wspólnych aktywności sportowych w ramach Live Well at Citi
 • 1. miejsce wśród spółek giełdowych pod względem różnorodności wg raportu „Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu”, wyróżnienie o konkursie „Pracodawca Rzeczpospolitej” obecność w rankingach LinkedIn’s 2023 Top Company, Top 50 najlepszych pracodawców tygodnika WPROST, Cashless dla równości”

Ład korporacyjny

 • utrzymana pozycja lidera różnorodności - 57% kobiet w organach zarządczych Banku (Zarząd i Rada Nadzorcza), 49% kobiet w kadrze menedżerskiej,
 • tytuł „SuperEtycznej Firmy” w badaniu Pulsu Biznesu, tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie” w badaniu Corporate Climate Awarenesss Study.
 • obecność w WIG-ESG