Dostawcy kwotowań

Dostawcy kwotowań

Dostawcy kwotowań

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że Bank, dla potrzeb zawierania transakcji opcji walutowych, transakcji opcji na stopę procentową oraz transakcji terminowych i pochodnych gdzie instrumentem bazowym jest cena towaru, wykorzystuje ceny/stawki referencyjne dostarczane Bankowi bezpośrednio przez następujące instytucje finansowe:

  1. Citibank N.A., Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Wielka Brytania;
  2. Citibank N.A., 399 Park Avenue, New York, New York 10043, Stany Zjednoczone Ameryki;
  3. Citigroup Global Markets Limited, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Wielka Brytania.

Wymienione instytucje są dostawcami kwotowań dla wskazanych transakcji  zawieranych przez Bank z Klientami.