Waluty

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe

Wahania kursów walut mogą mieć istotny wpływ na planowanie, prognozowanie przepływów oraz rentowność inwestycji w każdym przedsiębiorstwie. Aktywne zarządzanie ryzykiem walutowym pozwala na stabilizację zamierzonej efektywności niezależnie od rozwoju sytuacji na rynku. Często zastosowanie złożonej strategii zabezpieczającej może być źródłem istotnej przewagi nad konkurencją.

Korzystając ze współpracy z zespołem dealerów Citi Handlowy, można uniknąć konieczności ciągłego obserwowania rynku walutowego. Dzięki wiedzy i wieloletniej praktyce rynkowej naszych specjalistów mogą Państwo znaleźć odpowiednią strategię, która odzwierciedli potrzeby i skłonność do akceptowanego ryzyka. Wybór przez Klienta odpowiedniego produktu zawsze będzie poprzedzony prezentacją szczegółowej analizy scenariuszowej danego rozwiązania.