Biznes bez granic

Oferta dla korporacji

Oferta dla korporacji

Oferta dla korporacji

Program Emerging Market Champions przeznaczony jest dla dużych polskich firm i korporacji planujących podbój międzynarodowych rynków poprzez przejęcia lub budowanie zagranicznych oddziałów firmy. W jego ramach oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi bankowej za granicą, liczne ułatwienia w zarządzaniu finansami grupy oraz możliwość konsultacji z ekspertami Citi.


Klienci zyskują:

Wsparcie operacyjne
 • Doradca bankowy jest opiekunem rachunków prowadzonych w Citi Handlowy i łącznikiem z placówkami i doradcami Citi obsługującymi zagraniczne oddziały Państwa firmy
 • Jednolity model obsługi bankowej oferowanej przez Citi spółkom funkcjonującym w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej
 • Jeden system bankowości elektronicznej:
  CitiDirect umożliwia dostęp do rachunków prowadzonych przez Citi dla wszystkich Państwa spółek w Polsce i na świecie
 • CitiConnect - efektywna obsługa płatności i należności w ramach grupy kapitałowej, zarówno w przypadku rachunków prowadzonych w Citi, jak i poza nim
 • TreasuryVision - umożliwia analityczną prezentację danych o saldach i transakcjach firmy na podstawie informacji z różnych banków
Wsparcie strategiczne
Finansowanie
 • Analiza zdolności kredytowej spółki macierzystej i spółek zależnych
 • Możliwość finansowania zagranicznych oddziałów Klientów
 • Możliwość zorganizowania finansowania w oparciu o sytuację finansową grupy kapitałowej
 • Elastyczne formy zabezpieczeń produktów kredytowych, dostosowane do wymogów lokalnych
 • Szybka ścieżka kredytowa dla spółek z grupy kapitałowej
 • Atrakcyjne warunki finansowania
 • Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami międzynarodowymi
Łatwość zarządzania finansami grupy
 • Jednolite podejście do oferty i warunków cenowych dla spółek działających w ramach grupy kapitałowej
 • Efektywne zarządzanie płynnością dzięki możliwości konsolidacji sald w większości krajów, w których jest obecne Citi
 • Raporty i prognozy Głównego Ekonomisty Citi Handlowy:
  Piotr Kalisz znajduje się w gronie 10 najlepszych ekonomistów na świecie w rankingu Bloomberg