Zarządzanie finansami

Polecenie Zapłaty Komfort

Polecenie Zapłaty Komfort

Zintegrowana Obsługa Należności

Polecenie Zapłaty Komfort

Zintegrowana Obsługa Należności

Czy jest coś lepszego niż Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty jest dla Twojej firmy wygodnym i efektywnym instrumentem rozliczeniowym. Jednak w Polsce spotyka się z dużą nieufnością ze strony płatników, którzy boją się utraty kontroli nad środkami na koncie np. w przypadku pomyłki. Jak temu zaradzić?


Polecenie Zapłaty Komfort w ofercie Citi Handlowy!

Polecenie Zapłaty Komfort to usługa Citi Handlowy, polegająca na dodatkowym potwierdzeniu transakcji Polecenia Zapłaty przez Płatnika za pomocą SMS. W ten sposób zachowuje on całkowitą kontrolę nad swoim kontem, a w przypadku błędu może anulować transakcję jeszcze przed dokonaniem rozliczenia. Jeśli na rachunku nie ma wystarczającej ilości środków, pobranie opłaty zostanie ponowione dwukrotnie, co 5 dni.


Polecenie Zapłaty Komfort to gwarancja:

 • Lepszego wizerunku Twojej firmy.
 • Przełamania bariery psychologicznej Klientów Twojej firmy przed korzystaniem z Polecenia Zapłaty.
 • Większej ściągalności i terminowości należności Twojej firmy.
 • Komfortu dla Twojej firmy i Twoich Klientów.
 • Poczucia u Twoich Klientów pełnej kontroli nad swoimi środkami pieniężny.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z doradcą CitiService.

Doradcy CitiService są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

801 24 84 24
+48 (22) 690 19 81

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Jak działa Polecenie Zapłaty Komfort?

Klasyczne Polecenie Zapłaty
 • Płatnik nie pamięta o kwocie i terminie realizacji transakcji
 • Płatnik może odwołać transakcję tylko po rozliczeniu transakcji
 • Płatnik może mieć poczucie braku kontroli nad swoim kontem
 • Płatnik może być zaniepokojony, że Twoja firma nie traktuje go po partnersku
Polecenie Zapłaty Komfort
 • Płatnik otrzymuje SMS informujący o kwocie i terminie realizacji Polecenia Zapłaty
 • Płatnik może odwołać transakcję także PRZED rozliczeniem transakcji
 • Płatnik ma poczucie pełnej kontroli nad zgromadzonymi na koncie środkami
 • Płatnik ma poczucie, że Twoja firma traktuje go po partnersku

Zasada działania - Polecenie Zapłaty Komfort

Zasada działania - Polecenie Zapłaty Komfort