Zarządzanie finansami

ARMS

ARMS

Zarządzanie należnościami

ARMS

Zarządzanie należnościami

Uzupełnienie SpeedCollect stanowi usługa ARMS, która posiada dodatkową, unikalną funkcjonalność umożliwiającą automatyczną identyfikację płatności zbiorczych i częściowych oraz automatyczne przyporządkowanie ich nie tylko do konrahenta, ale również do jego konkretnego zobowiązania.


Jak działa usługa?

  • System automatycznie uwzględnia dodatkowe informacje, cyklicznie przekazywane przez Klienta, w postaci tzw. bazy kontrahentów i ich zobowiązań.
  • Klient sam ustala kryteria ważności przyporządkowania wpłat do dokumentów.
  • Poprawiane są błędy popełnione przez płatnika przy wypełnianiu polecenia przelewu, jak i powstające przy jego rozksięgowaniu (gdy jest to przelew zbiorczy).

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z doradcą CitiService.

Doradcy CitiService są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

+48 (22) 690 19 81

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści wynikające z zastosowania usługi ARMS:

  • uzupełnienie przez system brakujących danych płatności, potrzebnych do jej uzgodnienia, np. numer Klienta lub numer faktury,
  • automatyczne uzgadnianie wpływów związanych z błędnie dokonanymi płatnościami (płatności zbiorcze, skumulowane) i związane z nimi dodatkowe oszczędności operacyjne,
  • wyeliminowanie błędów, mogących powstać przy procesowaniu płatności, jeszcze przed wpłynięciem do Citi Handlowy.