Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

26 kwietnia 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

Dokumentacja dla akcjonariuszy

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwołania Walnego Zgromadzenia

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Formularze pełnomocnictw

powrót