title

Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2020 rok.

List prezesa

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2020 rok.

Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

> Przeczytaj list

Kolejny rok wysokiej aktywności klientów Bankowości Instytucjonalnej

 • zwiększenie udziałów na rynku pozyskiwania nowego finansowania w oparciu o rynek kapitałowy: wzięcie udziału w największej transakcji oferty publicznej (IPO) w historii GPW o wartości 10,5 mld zł
 • Bank pierwszego wyboru dla globalnych klientów: wzrost liczby klientów globalnych o 5% r./r. i wzrost depozytów o 10% r./r.

  Bankowość Instytucjonalna - przychody (w mld zł)

Rozwój partnerstwa Bankowości Detalicznej z Instytucjonalną

 • wykorzystanie wiedzy eksperckiej z Bankowości Instytucjonalnej: Citi Kantor - nowa platforma wymiany walut online dla klientów detalicznych
 • zwiększenie bazy klientów Bankowości Prywatnej m.in. o właścicieli firm nowej ekonomii: saldo produktów inwestycyjnych +23% r./r., wzrost klientów zamożnych +7% r./r.
 • wzrost wolumenów FX w segmencie Bankowości Detalicznej +43% r./r.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Środowisko

 • 2 hektary „Lasu na Zawsze” posadzone w 2020 r. (dobowe zapotrzebowanie tlenu dla 2,5 tys. osób)
 • redukcja emisji CO₂ w 2020 r. o 28% vs 2019 r.

Społeczność

 • Bank liderem różnorodności – 49% kadry menedżerskiej to kobiety, 43% kobiet w Zarządzie
 • obecność w Diversity & Inclusion Rating, TOP 50 najlepszych pracodawców

Ład korporacyjny

 • tytuł Super Etycznej Firmy, obecność w WIG-ESG

Raport niefinansowy

Biznes odpowiedzialny społecznie.

Wspieranie wzrostu i rozwoju naszych klientów oraz lokalnych społeczności jest częścią DNA naszej organizacji.

> Zobacz wiecej