Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczne logowanie

Przed zalogowaniem do serwisu

 • Sprawdź, czy Twoje programy antywirusowe i zapora sieciowa (firewall) są aktywne.
 • Adres logowania do systemu CitiDirect (https://portal.citidirect.com/) wprowadzaj ręcznie w pasku adresu przeglądarki lub dodaj go do „Ulubionych”. Nigdy nie wyszukuj strony logowania w wyszukiwarce internetowej, gdyż w wynikach wyszukiwania mogą znajdować się fałszywe strony utworzone przez oszustów.
 • Przed rozpoczęciem logowania upewnij się, że jesteś na właściwej, bezpiecznej stronie logowania. W oknie przeglądarki, na pasku adresu musi być widoczna zamknięta kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od „https”.
 • Strona https://portal.citidirect.com zabezpieczona jest certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez firmę Symantec .
 • Przed logowaniem do serwisu sprawdź aktualność oraz wystawcę tego certyfikatu.
 •   Jak sprawdzić ważność certyfikatu?

Logowanie do serwisu

 • Jeśli logujesz się za pomocą karty SafeWord pamiętaj, że podczas logowania należy podać tylko Nazwę użytkownika (Identyfikator logowania) i Hasło jednorazowe z karty SafeWord – jeśli na ekranie logowania pojawi się prośba o podanie innych danych, nie wpisuj ich – przerwij proces i powiadom o tym fakcie CitiService, dzwoniąc pod numer: (22) 690 19 81.
 • Dochowaj wszelkiej staranności, aby nikt nie poznał Twoich danych logowania (Nazwy Użytkownika ani numeru PIN do karty SafeWord, dostępu do aplikacji mobilnej CitiDirect).
 • Nie korzystaj z serwisu bankowości internetowej z publicznej sieci Wi-Fi (w kafejkach internetowych, bibliotece).
 • Kontroluj, kto poza Tobą używa komputera, z którego logujesz się do serwisu transakcyjnego CitiDirect.
 • Nie zostawiaj otwartego okna serwisu CitiDirect, gdy oddalasz się od komputera choćby na chwilę.
 • Po zakończeniu pracy w serwisie wyloguj się. Nigdy nie zamykaj okna przeglądarki bez potwierdzenia poprawnego wylogowania.
 • Wszelkie podejrzane sytuacje zidentyfikowane podczas procesu logowania uprzejmie prosimy zgłaszać do CitiService pod numerem: (22) 690 19 81 lub pod adresem citiservice.polska@citi.com.