Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wdrożone normy ISO

Citi Handlowy należy do czołówki instytucji finansowych w kraju pod względem wdrożonych standardów jakościowych z obszaru Bezpieczeństwa Informacji. Bank może się poszczycić certyfikatem ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji, certyfikatem ISO 22301 dotyczącym ciągłości działania oraz certyfikatem ISO 20000 w zakresie zarządzania usługami IT. Niezależni audytorzy uznali nasze procesy za zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Informacja jest niezwykle ważnym zasobem dla każdej organizacji. Dlatego właśnie, prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej oraz świadczy o wiarygodności danej organizacji. Certyfikat ISO 27001 pomaga nam zapewnić naszych Klientów i interesariuszy, że w kwestii bezpieczeństwa danych spełniamy najwyższe wymagania.

Norma ISO 22301 potwierdza, że Citi Handlowy nie tylko skutecznie identyfikuje bieżące, ale i przyszłe zagrożenia, poprzez aktywne podejście do ograniczania wpływu incydentów, działanie procesów o charakterze krytycznym nawet w sytuacjach kryzysowych, ograniczanie czasów przestoju podczas awarii i skracanie czasu potrzebnego do powrotu do stanu sprzed awarii.

Norma ISO/IEC 20000 to międzynarodowy standard opisujący zintegrowany pakiet procesów zarządzania dostarczaniem usług informatycznych oraz zawierający wytyczne dotyczące jakości zarządzania usługami IT. Posiadanie certyfikatu ISO/IEC 20000 utwierdza nas w przekonaniu, co do wysokiej jakości i wydajności oferowanych przez Bank procesów oraz usług IT.

ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 20000-1:2018
ISO/IEC 20000-1:2018

ISO 22301:2019
ISO 22301:2019