Zarządzanie finansami

Citi Payment Outlier Detection

Citi Payment Outlier Detection

Citi Payment Outlier Detection

W dzisiejszym skomplikowanym świecie finansów klienci stają przed wyzwaniem związanym z przetwarzaniem swoich płatności. Wraz ze wzrostem wolumenu transakcji oraz ich procesowaniem w czasie rzeczywistym wyzwanie to będzie rosło, co może skutkować błędami podczas ich realizacji. Aby pomóc klientom sprostać tym wyzwaniom, w ramach grupy Citi stworzyliśmy Citi® Payment Outlier Detection – zaawansowane narzędzie analityczne, które pomaga identyfikować transakcje różniące się istotnie od wcześniejszych trendów.


Czym jest Citi Payment Outlier Detection?

To nowe narzędzie, które umożliwia inteligentną weryfikację płatności wychodzących. Rozwiązanie Citi Payment Outlier Detection może wspierać płatności inicjowane poprzez CitiConnect® i CitiDirect BE®. Wykorzystuje zaawansowane analizy, algorytmy i uczenie maszynowe do monitorowania i kontroli płatności w czasie rzeczywistym. Pomaga wykryć transakcje niezgodne z normą wynikającą z zachowania historycznych płatności. Generuje alerty, dzięki którym wyznaczony użytkownik może weryfikować nietypowe płatności w systemie bankowości elektronicznej CitiDirect BE®. System nieustannie „dokształca się” w oparciu o nowe dane i odpowiedzi klienta.


Co można zyskać?

  • Większa przejrzystość przepływów płatności
  • Wzmocniona kontrola i monitorowanie płatności
  • Możliwość redukcji błędów i późniejszych strat
  • Unikalny profil klienta w celu identyfikacji wzorców zachowań płatniczych w przeszłości

Dowiedz się więcej:

Aby zacząć korzystać z narzędzia, skontaktuj się ze swoim Doradcą.