Zarządzanie finansami

Citi Trade Portal

Citi Trade Portal

Platforma internetowa Finansowania i Obsługi Handlu

Citi Trade Portal

Platforma internetowa Finansowania i Obsługi Handlu

Citi Trade Portal jest modułem bankowości elektronicznej CitiDirect BE, który umożliwia zdalne zarządzanie transakcjami finansowania i obsługi handlu, zapewnia tym samym płynne zarządzanie firmą. Citi Trade Portal służy do obsługi faktoringu klasycznego i odwróconego, programów finansowania dostawców (ang. Supplier Finance), akredytyw eksportowych i importowych, inkasa eksportowego i importowego oraz gwarancji.


Citi Trade Portal:

 • obsługuje faktoring, akredytywę importową i eksportową (dokumentową), gwarancje, inkaso importowe i eksportowe,
 • dostępny jest w języku polskim i angielskim,
 • jest zintegrowany z systemem CitiDirect BE i jest dostępny za każdym razem poprzez możliwość jednorazowego zalogowania się (ang. Single Sign-On),
 • w przypadku faktoringu umożliwia:
  • wprowadzenie danych o fakturach ręcznie lub poprzez import z pliku
  • informacje o statusach faktur i wniosków aktualizowane online,
 • w przypadku gwarancji, akredytywy, inkasa umożliwia:
  • wprowadzenia danych, uzupełnianie wniosku, kopiowanie poprzednich wniosków,
  • wysyłkę wniosku elektronicznego do konsultacji z Bankiem,
  • dostęp do informacji o wysłanych wnioskach i udzielonych produktach,
  • wygenerowanie pliku PDF z przykładem akredytywy w postaci komunikatu MT700 do zaprezentowania kontrahentowi
  • dostarcza powiadomienia o transakcjach, zdarzeniach, statusach w formie email, SMS, komunikat na platformie

Korzyści:

Citi Trade Portal, w zakresie obsługi faktoringu, umożliwia:

wprowadzanie danych o fakturach do systemu
 • wprowadzenie ręczne lub import z pliku
 • możliwość stworzenia przez Klienta własnego formatu pliku importowego - Bank dostosowuje się do formatu pliku Klienta
wysyłanie wniosku do Banku (o przelew/dyskonto/finansowanie)
 • kontrola kosztów – Klient ma możliwość sprawdzenia przed wysłaniem wniosku do Banku, z jakim kosztem będzie związany dany wniosek
 • sprawdzenie dostępności limitów – aktualizacja online
uzyskanie kompletnej informacji zwrotnej o wnioskach (statusy, raporty, powiadomienia na platformie)
 • statusy wniosków aktualizowane online
 • elastyczne definiowanie zakresu raportów (dostosowanie zakresu i czasu prezentowanych danych)
 • dostęp do raportu podsumowującego koszty transakcji
 • szczegółowy raport o spłatach faktoringowych
 • prezentowanie na platformie faktur elektronicznych wystawianych przez Bank
 • pełna konfiguracja powiadomień przez użytkownika

Dla produktów obsługi handlu tj. akredytywa, gwarancja, inkaso, Citi Trade Portal oferuje:

 • biblioteki kontrahentów, banków i rachunków – nie ma potrzeby wielokrotnego ręcznego wpisywania tych samych danych w każdym kolejnym wniosku,
 • możliwość wysyłania elektronicznie do Banku wniosku o:
  • udzielenie i zmianę warunków gwarancji, akredytywy
  • zweryfikowanie treści gwarancji, akredytywy
  • przygotowanie tekstu gwarancji wg wzoru Banku lub Klienta
  • możliwość dołączenia do wniosku wybranych rodzajów załączników
 • dostarczanie Klientowi w formie elektronicznej dokumentacji oraz pozostałej korespondencji przygotowanej przez Bank
 • możliwość wysłania wniosku jako wersji roboczej do weryfikacji przez pracowników Banku
 • dostęp do informacji o przyznanym i dostępnym limicie linii rewolwingowej
 • dostęp do informacji o statusie wniosku i transakcji
 • elastyczne definiowanie zakresu raportów (dostosowanie zakresu prezentowanych danych)
 • powiadomienia SMS-em/e-mailem o udzieleniu produktu lub przesłaniu korespondencji z Banku