eGwarancja

eGwarancja

eGwarancja

nowy sposób doręczania beneficjentowi gwarancji bankowej

eGwarancja

nowy sposób doręczania beneficjentowi gwarancji bankowej

eGwarancja to elektroniczny sposób doręczenia Beneficjentowi wystawionej Gwarancji Bankowej.

Gwarancja przesłana poprzez e-mail jest podpisana przez Citi Handlowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Najważniejsze cechy produktu

  • szybsze dostarczenie gwarancji – ma duże znaczenie w przypadku, gdy kluczową rolę odgrywa czas doręczenia
  • niższe koszty
  • dokument podpisany przez Citi Handlowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Jak to działa:

  • należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji
  • po wystawieniu gwarancji dokument będzie wysłany na adres e-mail podany we wniosku o udzielenie gwarancji bankowej
  • dokument Gwarancji będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową

eGwarancje – wymagania:

  • Adobe PDF Reader (minimum 7.0)
  • adres e-mail, na który ma być wysłana gwarancja

Pliki do pobrania