Obsługa handlu

Inkaso dokumentowe

Inkaso dokumentowe

Rozliczenie transakcji handlowej

Inkaso dokumentowe

Rozliczenie transakcji handlowej

Inkaso jest polecane firmom:

 • specjalizującym się w handlu krajowym lub zagranicznym,
 • dostawcom/eksporterom i odbiorcom/importerom.

Inkaso jest wykorzystywane jako forma rozliczenia transakcji handlowej krajowej lub zagranicznej.


Najważniejsze cechy produktu

 • Inkaso jest zlecane w celu dokonania zapłaty dostawcy/eksporterowi (podawcy) za dokumenty handlowe, potwierdzające prawidłowość dostawy towaru/usługi,
 • obsługę inkasa zleca dostawca/eksporter (podawca), przesyłając do banku płatnika dokumenty handlowe z instrukcją inkasową,
 • warunkiem otrzymania dokumentów przez płatnika jest wypełnienie warunków określonych w nocie prezentacyjnej, od których uzależnione jest ich wydanie,
 • o zapłacie za dokumenty decyduje odbiorca towaru/usługi (płatnik/importer)
 • Inkaso:
  • chroni interesy dostawcy, który do czasu wydania dokumentów płatnikowi sprawuje kontrolę nad wysłanym towarem,
  • chroni płatnika - rodzaj i treść dokumentów handlowych zapewniają o istnieniu i wysłaniu towaru, a certyfikaty potwierdzają te cechy towaru, na których istnieniu zależy płatnikowi.

 

Direct presentation

Direct Presentation to możliwość zaprezentowania skanów dokumentów w ramach inkasa eksportowego poprzez platformę Citi Trade Portal bez konieczności wysyłania oryginalnych dokumentów handlowych do Citi Handlowy.
Direct Presentation jest usługą, z której może skorzystać dostawca – zleceniodawca (podawca) inkasa eksportowego.

Więcej informacji na temat Direct Presentation w załączonej ulotce.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Opiekunem rachunku lub Działem Sprzedaży. Szczegółowych informacji udzieli również:

Malwina Łączyńska
+48 601 999 036

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.


Korzyści

Inkaso jako rozliczenie transakcji handlowej
 • Podawca otrzyma należność za dokumenty handlowe po jej zainkasowaniu od płatnika
 • Zapłata następuje w terminie wskazanym przez podawcę w jego instrukcji: po złożeniu dokumentów („at sight”) lub w terminie odroczonym
Inkaso jako ograniczenie ryzyka transakcji handlowej
 • Podawca sprawuje kontrolę nad towarami do momentu wydania dokumentów handlowych płatnikowi
 • Wydanie dokumentów handlowych płatnikowi jest uzależnione od spełnienia przez niego warunków inkasa określonych przez podawcę
 • Podawca ma większą pewność otrzymania zapłaty za dostarczone towary (porównując z nieuwarunkowanymi formami zapłaty)
 • Uproszczona procedura dochodzenia należności od płatnika, gdy w inkasie występują weksle, których dłużnikiem jest płatnik
 • Podawca może żądać dodatkowego zabezpieczenia zapłaty poprzez gwarantowanie zapłaty weksla (awal banku płatnika)
 • Właściwie ustalenie dokumentów jakie ma złożyć na inkaso podawca:
  • są dowodem na istnienie i wysłanie towaru do płatnika
  • zapewniają, że towar o określonych cechach, ilości, jakości i we właściwym czasie zostanie dostarczony
Direct presentation
 • szybsze otrzymanie zapłaty
 • zwiększenie przejrzystości transakcji i efektywności procesu
 • eliminacja kosztów przesłania oryginałów dokumentacji inkasa do Citi Handlowy

Dodatkowe informacje

Zalecamy naszym Klientom (zarówno eksporterom jak i importerom), aby przed wyborem inkasa jako sposobu rozliczenia transakcji zapoznali się z "Jednolitymi regułami dotyczącymi Inkasa", publikacja Międzynarodowej Izby Handlowej nr 522.


Pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo zlecenia dotyczące inkasa w wersji pdf.

Inkaso importowe