Kredyt technologiczny

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o kredyt technologiczny na wdrożenie innowacyjnych technologii i uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Dowiedz się więcej
Przejdź do kolejnej sekcji

PROGRAM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO CITI HANDLOWY Kredyt technologiczny

rakieta

Citi Handlowy jest bankiem kredytującym, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu technologicznego FENG 2021-2027. Na jej podstawie udziela kredytu technologicznego współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny współfinansowany ze środków UE to forma wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przeznaczona dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Dlaczego innowacje są tak ważne?

Szybko zmieniający się świat sprawia, że samo dostosowywanie się do zachodzących zmian już nie wystarcza. Przedsiębiorcy muszą te zmiany wyprzedzać – nie pozwalając, by konkurencja pozostawiła ich w tyle. Kiedyś to, co było innowacyjne, dawało szansę na objęcie pozycji rynkowego lidera. Dzisiaj jest to konieczność, która pozwoli utrzymać przedsiębiorstwo na stabilnej pozycji.

Wdrażając innowacje, przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoje produkty, usługi i procesy technologiczne. Wprowadzanie nawet niewielkich, ale oczekiwanych przez rynek zmian prowadzi do poprawy jakości życia, zwiększenia efektywności, ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, a wszystkie te czynniki razem podnoszą konkurencyjność i przychody firm. Przedsiębiorstwa, które konkurują w oparciu o wiedzę i unikalne rozwiązania, sprzedają swoje produkty drożej i operują na dużo wyższych marżach w porównaniu do tych, których produkty mają wiele substytutów. Zaawansowane technologicznie produkty i usługi „wiedzochłonne” znajdują bardzo szybko klientów na całym świecie. Dlatego warto jest wdrażać innowacje.

Wdrażane nowoczesnych technologii jest drogie, ale nasi klienci mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji o wartości do 70% kosztów kwalifikowanych.

Okładka

Dowiedz się więcej – pobierz i przeczytaj Poradnik eksperta „Fundusze unijne wspierające innowacje”.

Jakie inwestycje otrzymają wsparcie?

Kredytem technologicznym mogą być finansowane inwestycje realizowane w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, z którego współfinansowane są projekty w ramach kredytu technologicznego, definiuje cel inwestycji jako wdrażanie nowego rozwiązania technologicznego, które prowadzi do nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług.

Dla kogo jest kredy technologiczny?

Z kredytu technologicznego będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa posiadające status małego i średniego przedsiębiorstwa:

Tabela

Definicja MŚP znajduje się w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Co można sfinansować kredytem technologicznym?

  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,

Wartość dotacji: do 70% kosztów kwalifikowanych projektu

Wartość dotacji wypłacanej w formie premii technologicznej może wynieść od 15% do 70% i jest uzależniona jest od:

  • statusu przedsiębiorstwa (MŚP) oraz
  • lokalizacji inwestycji technologicznej - zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027:
mapa

Opisane na mapie wartości procentowe przedstawiają maksymalną intensywność wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku aplikowania o wsparcie przez przedsiębiorstwa posiadające status MŚP wartości te zostaną podniesione o:

  • 20% dla małych przedsiębiorstw,
  • 10% dla średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje na temat kredytu technologicznego FENG: www.bgk.pl

Sprawdź, jak Citi Handlowy może Cię wesprzeć w pozyskaniu dotacji UE
na rozwój Twojej firmy. Podziel się swoimi uwagami lub zadaj pytanie:

logo