Finansowanie

Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis

Wsparcie państwa dla przedsiębiorców

Gwarancje de minimis

Wsparcie państwa dla przedsiębiorców

Wsparcie państwa dla przedsiębiorców.
Zawiera zmiany wprowadzone w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), oferuje swoim Klientom możliwość zabezpieczenia kredytu obrotowego gwarancjami BGK udzielanymi w ramach pomocy de minimis.


Nowe, korzystniejsze dla przesiębiorców warunki, których celem jest ograniczenie skutków pandemii COVID-19:

Gwarancje de minimis
 • gwarancja zabezpieczna wyższą kwotę kredytu
 • wydłużony okres kredytowania

Warunki udzielenia gwarancji de minimis:


Z kredytu mogą korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, w których:
 • liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 250 osób
 • roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR
 • suma bilansowa nie przewyższa 43 mln EUR

Cechy kredytu:

 • celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności, rozwój przedsiębiorstwa lub inwestycje
 • do 31 grudnia 2020r., gwarancja BGK zabezpiecza aż do 80% kwoty kredytu, ale nie więcej niż 3,5 mln złotych
 • okres finansowania:
  • 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące
  • gwarancja jest udzielana do 39 miesięcy w przypadku obejmowania nią kredytu obrotowego lub przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją do 31 grudnia 2020r.
  • maksymalnie 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (długoterminowego) i nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące
 • Waluta: PLN

Korzyści:

 • do 31 grudnia 2020r. brak opłaty prowizyjnej od gwarancji
 • szybkie ustanowienie zabezpieczenia i prosty proces aplikacji
 • forma zabezpieczenia dostępna dla szerokiego grona Klientów
 • wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Doradcy Citi Handlowy

Zapoznaj się ze zmienionymi "Warunkami uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis":

Więcej szczegółów: Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancja de minimis >>


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.