Finansowanie

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Citi Handlowy, dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), oferuje swoim klientom wsparcie dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w postaci kredytu z gwarancją Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Gwarancjami mogą zostać objęte:

 • Nowe kredyty – gwarancja do 80% całej kwoty
 • Odnawiane kredyty (w tym kredyty w rachunku bieżącym, płatnicze i rewolwingowe) – gwarancja do 80% całej kwoty
 • Podwyższenia ww. kredytów – gwarancja do 80% kwoty podwyższenia

Warunki udzielenia gwarancji:

 • Produkt przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw zgodnie z regulacjami UE
 • Wsparcie skierowane jest do podmiotów, które są lub będą w trudnej sytuacji płynnościowej wywołanej COVID-19
 • Gwarancjami mogą być objęte umowy kredytowe zawarte od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Cechy gwarancji:

 • Zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu (kwota gwarancji do 200 mln zł)
 • Okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy
 • Przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej

Korzyści:

 • Zapewnienie płynności finansowej średnim i dużym firmom w obliczu pandemii COVID-19
 • Wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Doradcy Citi Handlowy

Więcej szczegółów: Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancja z funduszu gwarancji płynnościowych


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Więcej informacji udzieli Państwu Doradca Bankowy.