Usługi powiernicze

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy

Cennik usług związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy

W dniu 3 września 2020 r. weszła w życie Druga Dyrektywa o Prawach Akcjonariuszy (Shareholder Rights Directive II – „SRDII”). Na podstawie Artykułu 3d tej dyrektywy (Dyrektywa (UE) 2007/36/WE, zmieniona Dyrektywą (UE) 2017/828), Citi Handlowy ujawnia standardowe opłaty pobierane z tytułu świadczonych usług powierniczych w zakresie, w jakim Citi Handlowy działa jako „pośrednik” zgodnie z SRDII oraz dotyczy to świadczenia usług w stosunku do akcji, które zarówno zostały dopuszczone do obrotu na rynku w Polsce lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jak i zostały wyemitowane przez emitenta mającego siedzibę w Polsce lub w państwie należącym do EOG. Usługi te obejmują:

 

  1. identyfikację akcjonariuszy;
  2. wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz
  3. zdarzenia korporacyjne.

Zgodnie z SRDII, standardowe opłaty pobierane za świadczenie usług powierniczych znajdą Państwo pod linkiem.