Usługi powiernicze

Rozporządzenie o Centralnych Depozytach Papierów Wartościowych (CSDR)

Rozporządzenie o Centralnych Depozytach Papierów Wartościowych (CSDR)

Rozporządzenie o Centralnych Depozytach Papierów Wartościowych (CSDR)

Jako uczestnik Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (CDPW) w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Bank Handlowy w Warszawie S.A. zobowiązany jest, aby zgodnie z Rozporządzeniem o Centralnych Depozytach Papierów Wartościowych (CSDR) ujawniać publicznie poziomy ochrony i koszty związane z różnymi poziomami segregacji w odniesieniu do papierów wartościowych, które są bezpośrednio rejestrowane dla klientów w CDPW w EOG.

Zgodnie z Artykułem 38 (6) CSDR, szczegóły dotyczące poziomów ochrony, związanych z różnymi poziomami segregacji, dostępne są pod następującym linkiem: Art. 38.6 CSDR - ujawnienie poziomów ochrony związanych z różnymi poziomami segregacji - dokument w języku angielskim.

Ponadto, zgodnie z Artykułem 38 (6) CSDR, szczegóły dotyczące kosztów związanych z różnymi poziomami segregacji, można znaleźć pod następującym linkiem: Art. 38 CSDR - ujawnienie kosztów związanych z różnymi poziomami segregacji - dokument w języku angielskim.

Należy pamiętać, że aktualizacje przedmiotowych dokumentów zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.