Usługi powiernicze

Powiernictwo papierów wartościowych

Powiernictwo papierów wartościowych

Usługi powiernicze na najwyższym poziomie

Powiernictwo papierów wartościowych

Usługi powiernicze na najwyższym poziomie

Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy oferuje usługi powiernictwa papierów wartościowych już od 1992 roku. Ówczesny Citibank (Poland) S.A. był pierwszym bankiem w Polsce, który zaoferował usługi powiernicze jako produkt odrębny, komplementarny w stosunku do usług maklerskich. Citi Handlowy, działając w ramach globalnej sieci usług powiernictwa papierów wartościowych, stał się liderem polskiego rynku.

 • Citi Handlowy jest inicjatorem działań mających na celu rozwój i poprawę zasad funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, między innymi, poprzez wieloletnie przewodniczenie pracom Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich.
 • Citi Handlowy posiada największy udział w polskim rynku usług powierniczych, przekraczający poziom 40% pod względem wartości aktywów przechowywanych oraz liczby i wartości transakcji na papierach wartościowych Klientów będących przedmiotem rozrachunku (opracowanie własne).
 • Naszymi Klientami są głównie zagraniczne i krajowe instytucje finansowe m.in. globalne banki powiernicze, międzynarodowe firmy inwestycyjne, banki inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, inwestycyjne i emerytalne.
 • Misją Citi Handlowy jest oferowanie usług na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie bezpiecznego przechowywania aktywów naszych Klientów i terminowego rozliczania i rozrachunku ich transakcji.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, ciągle doskonalimy poziom oferowanych usług, a także rozszerzamy gamę produktów proponowanych naszym Klientom.

Dodatkowe informacje

W ramach pakietu usług powiernictwa Citi Handlowy zapewnia m.in.:

 • otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych,
 • potwierdzanie warunków czyli tzw. "prematching" transakcji,
 • rozrachunek i rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych,
 • dostarczanie potwierdzeń i wyciągów z rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych,
 • obsługę operacji na papierach wartościowych i wykonywania praw z papierów wartościowych,
 • usługi powiernicze na rynkach zagranicznych.