Finansowanie

Faktoring Właściwy (bez regresu)

Faktoring Właściwy (bez regresu)

Faktoring Właściwy (bez regresu)

W ramach Faktoringu Właściwego Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy staje się właścicielem przelanych wierzytelności czyli ma prawo do otrzymania płatności od kupującego.

W porównaniu do Faktoringu Niewłaściwego, Bank przejmuje na siebie ryzyko braku płatności ze strony kupującego. W przypadku, gdy kupujący nie dokona zapłaty za otrzymany towar, Bank nie będzie zgłaszał roszczeń do Klienta z tytułu udzielonego finansowania.

Najważniejsze cechy produktu

 • przejęcie przez Bank ryzyka braku płatności ze strony kupującego,
 • brak badania standingu finansowego Klienta,
 • wymagana akceptacja przez kupującego wierzytelności do zapłaty,
 • dyskonto do 100% wartości wierzytelności handlowych pochodzących z obrotu krajowego,
 • finansowanie do terminu wymagalności faktury,
 • możliwość dopasowania rozwiązania do potrzeb Klienta w ramach obowiązujących przepisów prawa i regulacji bankowych,
 • możliwość elektronicznego przesyłania wniosków o dyskonto wierzytelności przy użyciu platformy bankowości elektronicznej,
 • dostęp do raportów o stanie spłat wierzytelności poprzez platformę bankowości elektronicznej,
 • maksymalną kwotę zaangażowania finansowego Bank w ramach konkretnego programu faktoringowego wyznacza przyznany limit, który jest limitem odnawialnym,
 • Faktoring Właściwy oferujemy zarówno Klientom posiadającym jak i nieposiadającym w Banku otwartego rachunku bieżącego oraz dostępnej linii kredytowej.

Szczegółowe wymagania oraz warunki korzystania z produktu, jak również ryzyka z nim związane są przedstawiane Klientowi na etapie sprzedaży.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Agnieszka Malik-Śmiech
Tel: +48 (22) 657 73 94
Fax: +48 (22) 692 21 32

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

 • rzeczywiste przejęcie przez Bank ryzyka braku płatności ze strony kupującego,
 • zwiększenie płynności finansowej firmy dzięki skróceniu spływu należności do maksymalnie 2 dni,
 • poprawa terminowości regulowania należności od dłużników oraz własnych zobowiązań,
 • planowanie przepływów finansowych dzięki możliwości natychmiastowej zamiany należności na gotówkę,
 • bieżąca informacja o stanie wierzytelności firmy,
 • wzrost obrotów handlowych bez konieczności angażowania dodatkowych środków finansowych,
 • poprawa pozycji na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki możliwości zaproponowania dłuższych terminów płatności swoim obecnym kontrahentom,
 • rozszerzenie własnej oferty handlowej dzięki możliwości współpracy z nowymi kontrahentami poprzez wydłużenie ich terminów płatności,
 • ograniczenie wpływu sezonowych wahań sprzedaży na wynik finansowy,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy kredytu,
 • redukcja kosztów własnych związanych z monitorowaniem spływu należności,
 • wykorzystywanie ustalonych dla Klienta przez Bank linii kredytowych do realizacji innych transakcji,
 • możliwość realizacji transakcji przy wykorzystaniu platformy bankowości elektronicznej (wraz z przeszkoleniem),
 • elastyczność - Bank jest gotów do realizacji umów niestandardowych "szytych na miarę" Klienta.