CitiService

Ważne adresy

Ważne adresy

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Strefa Dokumentacji
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

  • Dyspozycje i dokumenty (za wyjątkiem tych, dotyczących Produktów Obsługi i Finansowania Handlu).
  • Reklamacje pisemne dotyczące oferowanych produktów i świadczonych usług.
  • Dokumenty związane z zajęciami komorniczymi rachunków.
    Dokumenty te nasi Klienci mogą składać również we wszystkich oddziałach Banku (również w tych, które świadczą obsługę tylko Klientów Indywidualnych).

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Biuro Operacji Dokumentowych i Finansowania Handlu w Regionalnym Centrum Rozliczeniowym
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn

  • Dokumenty dotyczące Produktów Obsługi i Finansowania Handlu (tj.: akredytywa dokumentowa, gwarancja bankowa, inkaso dokumentowe/weksla, kredyt handlowy, finansowanie dystrybutorów lub dostawców, faktoring).