O Banku

Aktualności

Aktualności


30 sierpnia 2023 Wyniki banku Citi Handlowy w 2 kwartale 2023 roku W drugim kwartale 2023 roku Citi Handlowy wypracował 612 milionów złotych zysku netto i tym samym odnotował 22-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wpłynęły na to wyższe przychody, w tym mocny wynik odsetkowy. Bank konsekwentnie realizuje strategię budowania wartości dla akcjonariuszy, utrzymując wysoką rentowność kapitałową - wskaźnik ROE na koniec czerwca osiągnął poziom 28 proc., a łączny współczynnik wypłacalności urósł do 20,3 proc.