O Banku

Aktualności

Aktualności


21 grudnia 2023 Informacja o realizowanej przez Citibank Europe plc strategii podatkowej za 2022 r. Działając na podstawie art. 27c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Citibank Europe PLC udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako podmiotu powiązanego z Citibank Europe PLC w rozumieniu ww. ustawy.