O Banku

Zarząd Banku

Zarząd Banku

Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska
rozwiń
zwiń
Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska

Prezes Zarządu Banku

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zdobyte w bankowości na 6 rynkach Europy oraz obu Ameryk. Do Grupy Citi dołączyła w lipcu 1994 r. w Ekwadorze jako Doradca w Bankowości Korporacyjnej. W latach 1999-2003 pracowała w Republice Dominikańskiej jako Szef Sektora Bankowości Transakcyjnej, Finansowania opartego na aktywach oraz segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie spędziła rok w Stanach Zjednoczonych pracując w obszarze audytu, który nadzorował kredyty korporacyjne w Ameryce Łacińskiej.

W 2004 r. Pani Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska dołączyła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. w obszarze Zarządzania Ryzykiem. W 2005 r. została mianowana Starszym Decydentem Kredytowym (Senior Credit Officer). Po trzech latach, przejęła odpowiedzialność za zarządzanie Regionem Centralno-Wschodnim w Polsce. W październiku 2009 r. została Szefem Pionu Bankowości Przedsiębiorstw i pełniła tę funkcję aż do 2013 roku, kiedy przeniosła się do Kolumbii. Pracując w Kolumbii, Pani Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska była odpowiedzialna za bankowość transakcyjną, w której wprowadziła efektywną strategię rozwoju. Jako członkini Kadry Kierowniczej w Kolumbii i Komitetu Wykonawczego dla Sektora Bankowości Transakcyjnej w Ameryce Łacińskiej, Pani Elżbieta Światopełk- Czetwertyńska była zaangażowana w tworzenie strategii dla działalności banku i Bankowości Transakcyjnej w tym regionie.

1 listopada 2015 r. Pani Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska została mianowana Szefem Citi oraz Szefem Bankowości Korporacyjnej oraz Inwestycyjnej w Ekwadorze. W marcu 2019 roku, wróciła do Europy obejmując stanowisko Szefa Citi dla Szwajcarii, Monako i Liechtensteinu.

Pani Elżbieta Światopełk- Czetwertyńska jest absolwentką wydziału Nauk o Żywieniu, Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii. Studia ukończyła z wyróżnieniem.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Maciej Kropidłowski
rozwiń
zwiń
Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.

Pan Maciej Kropidłowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.

Od stycznia 2014 r. jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Pan Maciej Kropidłowski karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.

Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Katarzyna Majewska
rozwiń
zwiń
Katarzyna Majewska

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Katarzyna Majewska objęła funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Operacji i Technologii oraz Centrum Badań i Rozwoju Produktów Bankowych w styczniu 2016.Wówczas dołączyła do zespołu Citi Handlowy po 7 latach pracy poza Citi, w Grupie PZU, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. administracji i logistyki. Wcześniej, w okresie 1999-2008 Katarzyna pracowała w Banku Handlowym.

W latach 2017-2021 była wiceprzewodniczącą Forum Cyberbezpieczeństwa przy Związku Banków Polskich.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Harvard Business School, posiada tytuł MBA Rotterdam School of Management. Katarzyna ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości.


Barbara Sobala
rozwiń
zwiń
Barbara Sobala

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Barbara Sobala objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2013 roku.

Pani Barbara ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W Banku Handlowym pracuje od 2005 roku, kiedy to objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. W latach 2012-2015 kierowała Pionem Ryzyka Bankowości Korporacyjnej. Jest Przewodniczącą Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem, Wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych i członkiem Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku.

Pani Barbara zanim dołączyła do zespołu Banku Handlowego, przez 13 lat pracowała w Banku BPH, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i była członkiem Komitetu Kredytowego Banku.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Andrzej Wilk
rozwiń
zwiń
Andrzej Wilk

Wiceprezes Zarządu Banku

 

Pan Andrzej Wilk objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 lipca 2022 roku.

Pan Andrzej Wilk posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości. Pan Andrzej Wilk dołączył do Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 1997 r. jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Finansowych. Następnie sprawował liczne stanowiska kierownicze m.in., jako CFO Citifinancial Central Europe nadzorując rozwój ponad 200 oddziałów i punktów sprzedaży. Był również szefem Retail Banku w Citi na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. W latach 2014-2018 pracował poza Citi, w Moneygram Polska na stanowisku Prezesa Spółki. Następnie Pan Andrzej Wilk powrócił do zespołu Citi i od roku 2019 sprawował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. kluczową funkcję Szefa Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami i Siecią Oddziałów w Sektorze Bankowości Detalicznej.  

Pan Andrzej Wilk posiada wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Wrocławskiej.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

 


Patrycjusz Wójcik
rozwiń
zwiń
Patrycjusz Wójcik

Wiceprezes Zarządu Banku

Pan Patrycjusz Wójcik objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 lutego 2024 roku.

Pan Patrycjusz Wójcik posiada obszerne doświadczenie zawodowe w dziedzinie bankowości i finansów. Od 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Strategii w Sektorze Rynków Finansowych i Działalności Korporacyjnej w Banku, odpowiadając za wsparcie operacyjne, finansowe i administracyjne linii biznesowych w ramach Sektora Rynków Finansowych i Działalności Korporacyjnej. Od 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („Dom Maklerski”). W tej roli m.in. odpowiadał za nadzór biznesowy i finansowy oraz koordynował i nadzorował proces sprzedaży przedsiębiorstwa maklerskiego Domu Maklerskiego do Banku. Następnie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2024 r. Pan Patrycjusz Wójcik pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki, która została przekształcona w Handlowy Financial Services sp. z o.o. (dawny: DMBH S.A.). Karierę rozpoczął w KPMG, gdzie był zaangażowany w projekty audytowe i doradcze dla największych instytucji finansowych w Polsce.

Pan Patrycjusz Wójcik posiada licencję ACCA, jest certyfikowanym dealerem rynków finansowych i licencjonowanym maklerem. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz stypendystą Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Ivan Vrhel
rozwiń
zwiń
Ivan Vrhel

Członek Zarządu

Pan Ivan Vrhel objął stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 29 września 2022 roku.

Pan Ivan Vrhel posiada 17-letnie doświadczenie w obszarze bankowości i zarządzania zdobyte na wielu rynkach, gdzie podmioty z grupy Citi prowadzą działalność. Pan Ivan Vrhel rozpoczął swoją karierę w 2004 roku w Citibank Prague w pionie bankowości przedsiębiorstw, gdzie pracował jako menadżer ds. relacji z klientem (RM) oraz pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym był Szefem Emerging Corporate, jednostki zajmującej się pozyskiwaniem i rozwojem relacji z największymi podmiotami z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w Czechach. W 2014 r. Pan Ivan Vrhel przeniósł się do Rumunii, gdzie objął stanowisko Szefa Bankowości Przedsiębiorstw. Pełnił tę funkcję w latach 2014-2021. W 2017 r. Pan Ivan Vrhel awansował na stanowisko Citi Country Officer (Krajowego Szefa Citi) w Rumunii, które piastował do 2021 r. Jednocześnie pełnił również funkcję Dyrektora Oddziału Citibank Europe plc w Rumunii. W tej roli był odpowiedzialny za realizację strategii biznesowej kraju. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Pan Ivan Vrhel pełnił funkcję Szefa Bankowości Transakcyjnej w Rosji.

Pan Ivan Vrhel posiada tytuł licencjata i magistra Uniwersytetu Karola w Pradze, zdobyty na Wydziale Nauk Społecznych (specjalizacja: bankowość i rynek kapitałowy).

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.