O Banku

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców

Informacje o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych

Rejestr przedsiębiorców

Informacje o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych

Zgodnie z brzmieniem art. 111 b Prawa bankowego, Bank niniejszym udostępnia informacje o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art.6a ust. 1 i 7, którzy wykonując na rzecz Banku czynności wynikające z tych regulacji, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową.

Rejestr przedsiębiorców