O Banku

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

W ofercie grupy kapitałowej Banku oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o.

Adresy kontaktowe

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. (+48) 22 690 39 44
fax (+48) 22 690 39 43


Dom Maklerski Banku Handlowego

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. (+48) 22 690 37 47
fax (+48) 22 690 44 56


Handlowy Leasing