30 lat doświadczenia w obsłudze Klientów private banking

30 lat Citigold

W Citi Handlowy łączymy 153-letnią tradycję Banku Handlowego, najstarszego banku komercyjnego w Polsce, z międzynarodowym doświadczeniem Citigroup, jednej z wiodących instytucji finansowych na świecie.

Silna i stabilna pozycja banku pozytywnie wyróżnia nas na polskim rynku, a nasze 30-letnie doświadczenie w obsłudze najbardziej zamożnych Polek i Polaków, pozwala zaproponować naszym Klientom sprawdzone na całym świecie rozwiązania finansowe.

30 lat Citigold

Citigold. Sukces na Twoich warunkach.

Najważniejsze nagrody i osiągnięcia

Informacje dodatkowe

Informacje prawne

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oferta „Oszczędzaj z kontem Citigold 6,8% - edycja I” jest dostępna dla 300 pierwszych Klientów, którzy do 20 sierpnia 2024 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty. Nagrodą w Ofercie jest oprocentowanie 6,8 % w skali roku na Koncie Oszczędnościowym do kwoty 200 000 zł przez 6 miesięcy oraz 3-miesięczna Lokata Powitalna 6,8% w skali roku do 220 000 zł. Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy w miesiącach objętych promocją utrzymają średniomiesięczne saldo na rachunkach oferowanych przez Bank na poziomie co najmniej 420 000 zł i dokonają przynajmniej trzech transakcji miesięcznie na łączną miesięczną kwotę nie mniej niż 500 PLN. Oferta nie jest dostępna dla osób, które po 30 czerwca 2022 r. posiadały w Banku konto osobiste lub oszczędnościowe. Szczegółowe warunki otrzymania nagród z pełną listą wyłączeń zawarte są w Regulaminie Oferty dostępnym na stronie Banku w zakładce dokumenty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty.

Najwyższa ocena w ratingu bankowości prywatnej Forbes 2020 z dnia 27.02.2020 r. (źródło: strona forbes.pl). Pierwsze miejsce w kategorii Best for Digital in Poland w Euromoney Global Private Banking Awards 2023 z dnia 30.03.2023 r. (źródło: strona euromoney.com).

Usługa Executive Lounge jest dostępna na największych lotniskach w Polsce (w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach). Usługa jest dostępna z kartą Citigold Lounge Pass - jej posiadacz może w danym miesiącu skorzystać z 2 bezpłatnych wejść do saloniku (2 wejścia posiadacza karty lub jedno wejście posiadacza karty z jedną osobą towarzyszącą). Kolejne wejścia oraz wejścia Klientów, których saldo jest niższe od wymaganego, są płatne zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. Karta przysługuje Klientom, którzy posiadają konto Citigold lub Citigold Private Client, na którym jest utrzymywane średnio miesięczne saldo minimum 300 000 zł i Klientowi nie została wydana karta debetowa World Elite™ Debit Mastercard®.

Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

Czym jest bankowość osobista?

Bankowość osobista to dedykowana usługa dla zamożnych Klientów poszukujących indywidualnej obsługi premium oraz szerokiej palety rozwiązań finansowych sprawdzonych na całym świecie. Dzięki 30-stoletniemu doświadczeniu w obsłudze najbardziej zamożnych Polek i Polaków, Klienci Citigld zyskują profesjonalne wsparcie w realizacji celów finansowych, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Jakie korzyści daje bankowość osobista Citigold?

W ramach bankowości osobistej, Klientów Citigold wspiera dedykowany Osobisty Opiekun oraz zespół specjalistów finansowych, w tym Menadżer ds. Inwestycji, Ekspert ds. Rynku Walutowego, Menadżer ds. Ubezpieczeń, a także Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych. Do dyspozycji Klientów Citigold pozostaje również całodobowa usługa bankowości telefonicznej CitiPhone® Gold, w ramach której można uzyskać priorytetową obsług.

Klienci korzystający z usługi bankowości osobistej w Citi Handlowy otrzymują profesjonalne wsparcie w decyzjach finansowych oraz dostęp do i rzetelnej analizy poszczególnych rynków czy też do dedykowanych raportów. Z myślą o Klientach Citigold, bank proponuje kompleksowe doradztwo w obszarze sukcesji majątku i planowania spadkowego.

Klienci Citigold otrzymują dostęp do zamkniętych seminariów sukcesyjnych, bezpłatnych konsultacji, a także indywidualnych strategii ubezpieczeniowych, pozwalających na zabezpieczenie przyszłości Klientów i ich bliskich. Bankowość osobista w Citi Handlowy, to również dostęp do wyselekcjonowanych przywilejów lifestylowych i bankowych w ramach największego programu korzyści Citi Specials.

Od jakiej kwoty można korzystać z bankowości osobistej w ramach Citigold?

W Citi Handlowy usługa bankowości osobistej skierowana jest do Klientów, którzy otworzą konto osobiste Citigold i najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Bank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 400 000 zł. Regulaminy dedykowanych Ofert oraz Tabela opłat i prowizji dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty.

Czy usługa bankowości osobistej posiada specjalne wymagania?

Usługa bankowości osobistej w Citi Handlowy dedykowana jest Klientom posiadającym konto osobiste Citigold.

Ważne dokumenty