Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Wszechstronną ofertę funduszy inwestycyjnych skonstruowaliśmy w oparciu o najwyższe światowe standardy zarządzania aktywami. Umożliwiamy Ci dostęp do funduszy lokalnych i zagranicznych z portfela najbardziej prestiżowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej
Możliwość samodzielnego zarządzania kapitałem
Usługi maklerskie

Możliwość samodzielnego zarządzania kapitałem

W ramach serwisu Indywidualnej Obsługi Maklerskiej Klienci Citigold mają dostęp do kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego.

Dowiedz się więcej
Nieograniczone możliwości inwestowania
Obligacje

Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje to inwestycja, która oferuje określoną stopę oprocentowania w postaci odsetek, płatnych w wybranej walucie. Wybierasz spośród bogatej oferty obligacji skarbowych oraz korporacyjnych i tworzysz portfel dostosowany do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej
Inwestycje w różne klasy aktywów, o różnym poziomie ryzyka i stopie zwrotu
Obligacje strukturyzowane

Inwestycje w różne klasy aktywów, o różnym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

Obligacje strukturyzowane to dłużne papiery wartościowe emitenta, z których zwrot powiązany jest z zachowaniem wybranego wskaźnika rynkowego albo koszyka wskaźników rynkowych, dzięki którym nabywca może zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny przez wybranie strategii powiązanej z rynkiem akcji, surowców, pieniężnym lub walutowym.

Dowiedz się więcej
Powód, dla którego warto inwestować w waluty
Inwestycje dwuwalutowe

Powód, dla którego warto inwestować w waluty

Jeżeli posiadasz środki w różnych walutach i jesteś gotowy zaakceptować ryzyko walutowe w zamian za możliwość osiągnięcia potencjalnie wysokiego zysku - sprawdź Inwestycję Dwuwalutową.

Dowiedz się więcej
Nowa regulacja MiFID II
MiFID II

Nowa regulacja MiFID II

Pełna ochrona w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych

Dowiedz się więcej