Ubezpieczenie

Jest dobrowolne i nie wpływa na decyzję o udzieleniu pożyczki.

Składka ubezpieczeniowa

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, wynosi od 1,6% do 3,2% całkowitej kwoty pożyczki za każdy rok ochrony ubezpieczenia.

Zakres ochrony

Zależy od wieku osoby zawierającej Umowę Ubezpieczenia i występuje w dwóch wariantach, w wariancie standard również dla osób po 65 roku życia.

Zakres ochrony może obejmować:

Ubezpieczenie na życie, czasową niezdolność do pracy dla osób aktywnych zawodowo lub hospitalizację dla pozostałych osób.

Ważne informacje

Bezpieczne Raty to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe w ramach umowy ubezpieczenia z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Raty udzielana jest przez Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Raty dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia Bezpieczne Raty zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: MetLife Europe Insurance Designated Activity Company, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna, Europ Assistance SA - oddział w Irlandii, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dokumenty

Ubezpieczenie

Jest dobrowolne i dostępne dla Klientów Citi Handlowy, którzy posiadają już pożyczkę gotówkową.

Składka ubezpieczeniowa

Składka płatna miesięcznie z dołu i dla Twojej wygody doliczana do miesięcznej raty pożyczki. Koszt ubezpieczenia wynosi jedynie 0,3% od kapitału pożyczki pozostałej do spłaty. Kwota składki ubezpieczeniowej maleje wraz ze spłatą kapitału. Aktualną ratę pożyczki możesz sprawdzić w Citibank Online.

Zakres ochrony

Obecnie oferujemy Ubezpieczenie dla Klientów w wariancie do 65 roku życia.

Zakres ochrony może obejmować:

Ubezpieczenie na życie, czasową niezdolność do pracy (dla osób nieaktywnych zawodowo – hospitalizacja), trwałą niezdolność do pracy, poważne zachorowanie.

Ważne informacje

Super Bezpieczne Raty to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe w ramach umowy ubezpieczenia z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Super Bezpieczne Raty udzielana jest przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Super Bezpieczne Raty dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia Super Bezpieczne Raty zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: MetLife Europe Insurance Designated Activity Company, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna, Europ Assistance SA - oddział w Irlandii, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.