WOJCIECH ADAMCZYK - DYREKTOR BIURA MAKLERSKIEGO

Wojciech Adamczyk jest Szefem Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Segmentami i Siecią Oddziałów w Citi Handlowy.

Do Citi Handlowy dołączył w 2008 r. i zajmował różne stanowiska, od dyrektora departamentu Produktów Ubezpieczeniowych, dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych, Ubezpieczeniowych i Doradztwa Inwestycyjnego, dyr. Biura Klientów Detalicznych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Ma 25-letnie doświadczenie na rynku finansowym, w tym 15 lat w Citi Handlowy w Sektorze Bankowości Detalicznej. Posiada doświadczenie zdobyte w organizacjach międzynarodowych, łączące znajomość rynków finansowych z rozwiązaniami biznesowymi. W Citi Handlowy odpowiada za rozwój o realizcję strategii bankowości detalicznej w zakresie produtków depozytowych, inwestycyjnych, walutowych, ubezpieczeniowych, hipoteczych i oferty mikroprzedsiębiorstw. Odpowiada także za zarządzanie segmentami Klientów oraz siecią oddziałów Banku.

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, tytuł magistra, Wydział Finanse i Bankowość.

TOMASZ OSSIG - ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO

Karierę rozpoczął w 1993 roku w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, oddział w Pile. Pełnił funkcję kierownika w Punkcie Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. w Pile. Od 2000 roku pracował w Departamencie Sprzedaży Instytucjonalnej CDM Pekao S.A. w Warszawie, gdzie następnie objął stanowisko Wicedyrektora. Od sierpnia 2006 do lipca 2008 Senior Sales w ING Securities S.A. w Warszawie. Od sierpnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. odpowiedzialnego za Biuro Klientów Instytucjonalnych.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, posiada tytuł magistra inżyniera zdobytego na Wydziale Budownictwa. Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania nieruchomości na ART w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 2380, licencja maklera papierów wartościowych nr 1373.

Agnieszka Rostkowska - ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO

Związana z rynkiem kapitałowym niemal od początku jego istnienia (1992). Do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. dołączyła w 2002 roku. Rozpoczęła wówczas pracę na stanowisku Dyrektora Biura Kontroli Ryzyka i Nadzoru Wewnętrznego, zaś w 2018 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej Członek Zarządu oraz Head of Operations w Credit Suisse First Boston (Polska) S.A. Od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Rady Izby Domów Maklerskich oraz Członek Komisji Etyki przy Izbie Domów Maklerskich. Od 2013 roku Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP. Członek Stowarzyszenia Compliance.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra Zarządzania Organizacją. Ukończyła Podyplomowe Studium z Zarządzania Ryzykiem w Warszawskim Instytucie Bankowości oraz Euroforum MBA w Szkole Nowoczesnego Zarządzania oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Prawo i ekonomia rynku kapitałowego.

RAFAŁ WIATR - ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO

Karierę rozpoczął w 1995 roku pracując na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). Przez kolejne 2 lata pracował jako analityk w Moody’s Investors Service w Nowym Jorku. Od 1997 roku był odpowiedzialny za analizy spółek w Wood/Company. W Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. pracuje od 1999 roku. W 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Analiz, następnie w 2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Absolwent Baruch College City University w Nowym Jorku. Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).