O Banku

PRIIP

PRIIP

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (ang. PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, że poniżej zamieszcza "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" w odniesieniu do produktów zdefiniowanych w tym Rozporządzeniu i oferowanych klientom sklasyfikowanym jako klienci detaliczni zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. .

Aktualne Dokumenty zawierające kluczowe informacje


rozwiń
zwiń
Zabezpieczenie kursu walutowegoArchiwum


rozwiń
zwiń
Zabezpieczenie kursu walutowego