Biuro prasowe

Wszystkie informacje

Wszystkie informacje

9 maja 2013

Rekordowy wynik kwartalny powyżej 350 mln zł

  • Po raz pierwszy od wejścia na GPW zysk netto wyższy niż 350 mln zł
  • Rekordowe przychody na poziomie 794,7 mln zł
  • Wzrost wyniku prowizyjnego na poziomie 7,6 proc. – 163,6 mln zł wobec 152,1 mln zł w I kwartale 2012
  • Najważniejsze wskaźniki efektywnościowe poprawione - ROE wzrosło do 16,9 proc., ROA do poziomu 2,6 proc.
  • Wskaźnik koszty/dochody w dół – 56 proc. w I kwartale 2012 do 43 proc. w I kwartale 2013
  • Citi Handlowy liderem na rynkach finansowych - kolejny kwartał rekordowych wyników na działalności skarbcowej
  • Udział Citi Handlowy we wszystkich największych transakcjach na rynku kapitałowym (Pekao SA, PKO BP, BZ WBK, NG2, PHN, Dexia)
  • Wzrost liczby aktywnych klientów zamożnych o 6 proc. w stosunku do ubiegłego kwartału
  • Depozyty bieżące i salda na kontach oszczędnościowych klientów indywidualnych o 13 proc w górę kwartał do kwartału
  • Wzrost akwizycji kart kredytowych o 36% kwartał do kwartału

Wynik I kwartału tego roku potwierdza naszą niekwestionowaną pozycję lidera na rynkach finansowych. Tak dobre rezultaty w tym obszarze to efekt konsekwentnie realizowanych działań, w których kluczową rolę odgrywają po pierwsze - jeden z najlepszych na rynku zespołówdziałających na rynkach finansowych, po drugie – globalne doświadczenie, które pozwala nam być partnerem dla międzynarodowych funduszy zainteresowanych inwestowaniem w polskie papiery wartościowe. I po trzecie – stabilnie rozwijający się biznes, który zapewnia klientom bezpieczeństwo, a instytucji wysoką płynność. Dzięki czemu Bank może dzisiaj wykazać się rekordowym wynikiem na poziomie 355,4 mln zł w I kwartale 2013 - powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy.

300 mln po raz pierwszy
W I kwartale 2013 roku Citi Handlowy wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 355,4 mln zł, co oznacza wzrost o 111,9 mln zł (tj. 45,9%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym okresie przychody Grupy zwiększyły się o 56,1 mln zł (tj 7,6%) i osiągnęły poziom 794,7 mln zł. Bank zakończył pierwszy kwartał 7,6 proc wzrostem rok do roku wyniku z opłat i prowizji, który na koniec I kwartału 2013 wyniósł 163,6 mln zł, w dużym stopniu dzięki zwiększonej prowizji z tytułu działalności maklerskiej DM Citi Handlowy, a także w wyniku zwiększenia obrotów akcjami o 28,8 proc rok do roku.

Kolejny kwartał pod znakiem rynków finansowych
Pierwsze trzy miesiące 2013 przyniosły jeden z najwyższych kwartalnych wyników finansowych w historii w zakresie działalności skarbcowej – 292,7 mln zł w IQ2013 wobec 189,9 mln zł w IQ2012. Wzrost ten był związany z realizacją zysków w sprzyjajacych warunkach na krajowym rynku długu. Dodatkowym potwierdzeniem silnej pozycji były otrzymane wyróżnienia - TreasuryBond Spot Poland od GPW za aktywność na sesjach fixingowych i największe obroty w 2012 roku, oraz pozycja lidera w konkursie na pełnienie funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych Ministerstwa Finansów. Działalność na rynkach finansowych w tym kwartale szczególnie wspierał DM Citi Handlowy, który w okresie tym osiągnął spektakularny wynik.

DM Citi Handlowy numerem jeden na rynku z udziałem we wszystkich kluczowych transakcjach kwartału
12,4 proc obrotów akcjami na rynku wtórnym realizowano za pośrednictwem brokera Citi Handlowy, co dało DM Citi Handlowy I pozycję na rynku. Wartość transakcji sesyjnych i pakietowych zawartych za pośrednictwem DM Citi Handlowy na rynku akcji na GPW wyniosła 17,7 mld zł i zwiększyła się o 28,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Co kluczowe, DM Citi Handlowy był jedynym Domem Maklerskim na rynku, który wziął udział we wszystkich najważniejszych transakcjach na rynku kapitałowym w tym okresie – w jego portfelu znalazły się oferty BZ WBK, Pekao SA, PKO BP, NG2, Dexia czy Polskiego Holdingu Nieruchomości, czyli projekty na skalę milionów złotych.

Konsekwencja w kontroli kosztów
W I kwartale koszty działania i ogólnego zarządu spadły i wyniosły 344,7 mln zł wobec 415,0 mln zł, co oznacza spadek o 16,9 proc wobec I kwartału 2012. Koszty niższe o ponad 70 mln zł są pochodną przeprowadzonej w 2012 roku optymalizacji sieci i restrukturyzacji zatrudnienia. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 43 proc versus 56 na koniec marca 2012. Tym samym utrzymany został cel strategiczny ze wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie poniżej 50 proc.

Rozwój strategicznych obszarów bankowości detalicznej
Zgodnie ze strategią Citi Handlowy rozwija bankowość detaliczną dla klientów zamożnych. W I kwartale 2013 roku liczba aktywnych klientów zamożnych, których bank definiuje przez pryzmat zdeponowanej w Citi Handlowy kwoty 200 tys. zł wzrosła o 6 proc. W tym samym czasie bank odnotował znaczący wzrost depozytów bieżących i sald na kontach oszczędnościowych w I kwartale 2013 roku o 13% kw./kw. (12% r./r.). Řączne saldo zgromadzonych na kontach oszczędnościowych środków wyniosło niemal 3 mld zł na 195,7 tys. rachunkach wobec 222 tys. kont oszczędnościowych o łącznym saldzie 2,5 mld zł w roku ubiegłym. W I kwartale bank pozyskał też ponad 22 tys. nowych Kart Kredytowych. Wyższy o 36% kw./kw. I 40% r./r. wynik sprzedażowy to zasługa m.in. unikatowego na polskim rynku modelu sprzedaży Kart Kredytowych, który opiera się na współpracy z ponad 5 agencjami.

Na straży jakości
Bank konsekwentnie broni wysokiej jakości obsługi w strategicznych obszarach. W I kwartale 2013 roku NPS dla jakości obsługi w oddziałach wyniósł 47 proc., dla obsługi klientów Citigold – 52 proc. W przypadku CitiService, telefonicznego centrum obsługi przedsiębiorców, NPS na koniec minionego roku sięgnął pułapu 54 proc.

Innowacje dla satysfakcji klienta
Citi Handlowy niezmiennie od 2010 podkreśla znaczenie innowacje w swojej ofercie. W I kwartale do rozwiązań z obszaru bankowości detalicznej, takich jak Citi Mobile dołączył segment bankowości dla firm z platformą CitiTrade Portal. Ta platforma bankowości elektronicznej dostarcza usługi faktoringowe firmom, a od I kwartału realizuje także akredytywy importowe. Citi Direct cieszy się powodzeniem wśród klientów Banku - ogólna liczba transakcji przetworzonych przez systemy platformy w I kwartale 2013 wyniosła 6 mln. Kolejną innowacją w obszarze rozwiązań dla przedsiębiorstw były nowości kredytowe – takie jak program finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną ze środków KfW, oferowany przez Biuro ds. UE Citi Handlowy, jako jeden z dwóch podmiotów na rynku. W odpowiedzi na nowe regulacje jakie wprowadziło Ministerstwo Finansów Citi Handlowy zaproponował przedsiębiorcom w marcu kredyt na finansowanie VAT. Konsekwentnie wysoką popularność utrzymuje platforma transakcyjna CitiFX Pulse adresowana do klientów korporacyjnych. 75% transakcji wymiany walutowej minionego roku zawartych zostało właśnie poprzez elektroniczny CitiFX Pulse. Rosnącą popularność rozwiązań internetowych w bankowości detalicznej Citi Handlowy odzwierciedla tymczasem udział transakcji dokonanych online vs. liczba transakcji w pozostałych kanałach, który w I kwartale tego roku doszedł do poziomu 67%. Podobną popularnością cieszy się także bankowość mobilna Citi Mobile, która w minionym kwartale zyskała 14 tysięcy nowych klientów i powiększyła grono swoich użytkowników do poziomu 125 tysięcy. Warto przy tym zaznaczyć, że 80% spośród nich korzystało z Citi Mobile w wersji aplikacyjnej.

Prezentacja z konferencji prasowej podsumowującej wyniki I kwartału 2013 roku dostępna jest na stronie www.citihandlowy.pl w sekcji Biuro Prasowe/Materiały dla mediów.

Wersja PDF (207 kB)

powrót