Usługi powiernicze

Securities and Fund Services (SFS)

Securities and Fund Services (SFS)

Usługi powiernictwa papierów wartościowych 

Securities and Fund Services (SFS)

Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy świadczy usługi powiernictwa papierów wartościowych na rynkach kapitałowych w kraju i zagranicą. Naszym Klientom zapewniamy właściwą kontrolę nad zrozumieniem zasad funkcjonowania systemów depozytowo-rozrachunkowych oraz redukcję ryzyka związanego z rozrachunkiem transakcji w krajowym i transgranicznym obrocie papierami wartościowymi. Klientami Banku są inwestorzy, pośrednicy finansowi, a także emitenci korzystający z usług powierniczych Citi Handlowy, poprzez sieć oddziałów i spółek powiązanych Grupy Citi w ponad 60 krajach. Obszar biznesowy usług powierniczych, funkcjonujący w Grupie Citi należy do największych w skali światowej banków powierniczych, które przechowują zagraniczne aktywa na rzecz Klientów.