Finansowanie

Kredyty Eksportowe STF

Kredyty Eksportowe STF

Elastyczność spłat kredytu

Kredyty Eksportowe STF

Elastyczność spłat kredytu

Strukturyzowane Finansowanie Transakcji Handlowych "STF" (STF) jest formą finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwijających się, wykorzystującą gwarancje i/lub dotacje ze strony:

  • Agencji Kredytów Eksportowych - "ECA" (np. USExim, Hermes, COFACE),
  • Agencji Międzynarodowych (np. IFC, ADB),
  • Agencji Bilateralnych (np. OPIC, FMO, CDC),
  • Firm ubezpieczeniowych (np. AIG, CapMac).

Minimalna kwota finansowania wynosi 20 milionów USD.


Korzyści

  • możliwość finansowania importu inwestycyjnego dla firm o wyższym ryzyku inwestycyjnym (obniżenie ryzyka kredytobiorcy dzięki gwarancji / ubezpieczeniu przez ECA),
  • korzystne warunki mogą być zaoferowane w przypadku finansowania dłuższego niż 5 lat,
  • możliwość zwiększenia wolumenu transakcji,
  • niższe oprocentowanie oraz opłaty obniżają koszt finansowania,
  • duża elastyczność spłat kredytu.

Dodatkowe informacje

STF przyjmuje formę kredytu długoterminowego, najczęściej konsorcjalnego, z wykorzystaniem gwarancji / dopłat ze strony ECA. Agencje Kredytu Eksportowego (ECA) są agencjami rządowymi, których celem statutowym jest wspomaganie / promowanie importu z krajów OECD. Zapewniają one finansowanie importu środków trwałych oraz wydatków kapitałowych.

ECA może gwarantować spłatę zobowiązań kredytobiorcy (kapitału kredytu oraz odsetek), ubezpiecza także ryzyko kraju. ECA może pokryć do 85% wartości importowanego sprzętu (transakcji).

STF skierowany jest do przedsiębiorstw planujących inwestycje kapitałowe / zakup środków trwałych.