Zarządzanie finansami

Cross-Border Cash Pool

Cross-Border Cash Pool

Transgraniczna Konsolidacja Sald

Cross-Border Cash Pool

Transgraniczna Konsolidacja Sald

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod nazwą Citi Handlowy, we współpracy z Citibank N.A. oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu zarządzania płynnością dla międzynarodowych grup podmiotów powiązanych. Rozwiązania te pozwalają na fizyczną konsolidację sald w dowolnym miejscu na świecie (w którym obecne jest Citigroup), a co za tym idzie, na efektywne zarządzanie środkami finansowymi w ramach grupy.


Najważniejsze cechy produktu

  • Fizyczna trans-graniczna konsolidacja sald z tą samą datą waluty.
  • Możliwość konsolidacji rachunków prowadzonych w tej samej lub w wielu różnych strefach czasowych, z centrum konsolidacyjnym np. w Warszawie, Singapurze, Londynie czy Nowym Jorku.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami z zakresu Zarządzania Płynnością, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.