Zarządzanie finansami

Konsolidacja Sald

Konsolidacja Sald

Automatyzacja przeksięgowań w ramach grupy rachunków

Konsolidacja Sald

Automatyzacja przeksięgowań w ramach grupy rachunków

Konsolidacja Sald umożliwia automatyczne przeksięgowywanie sald z subrachunków na rachunek główny – konsolidujący lub spłatę zadłużenia na subrachunkach z rachunku konsolidującego.

Księgowania mogą odbywać się w ciągu dnia lub na koniec dnia – w zależności od zapotrzebowania na płynność na poszczególnych rachunkach objętych usługą. Środki skumulowane na koniec dnia na rachunku konsolidującym mogą być inwestowane – np. na depozytach overnight, dzięki czemu korzyści odsetkowe w strukturze mogą być maksymalizowane.


Najważniejsze cechy produktu

  • możliwość ustawienia konsolidacji śród-dziennej lub na koniec dnia,
  • możliwe jest włączenie dodatkowo redystrybucji odsetek pomiędzy rachunkami biorącymi udział w strukturze,
  • prosta dokumentacja – cała struktura opisana w jednej umowie.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami z zakresu Zarządzania Płynnością, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.